11. mars 2019

Differensierte porsjonsstørrelser

Tiltak: 

  • Tilby gjestene å velge mellom ulike størrelser på rettene, så porsjonsstørrelsen tilpasses etter gjestenes ønsker og behov.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med dette tiltaket er å unngå å gi gjestene for store porsjoner, så mindre mat kastes fra tallerkenene. I Norge kastes årlig 385 000 tonn mat som burde vært spist, og dette er et miljøproblem i hele verden. Reduksjon av matsvinn er ønskelig av både miljømessige, økonomiske og etiske grunner.