11. mars 2019

CO2-merking av meny

Tiltak

  • Oppgi rettenes CO2-avtrykk i menyen. En del grossister tilbyr CO2-regnskap på produkter og anledning til å CO2-merke retter.

 

Fakta/informasjon

En merkeordning for CO2-utslipp knyttet til ulike matvarer kan inspirere forbrukerne til å gjøre klimavennlige valg. Mange forbrukere er også positive til bedre miljømerking av varer.