14. mars 2019

Engangsartikler på tannlegekontor

Tiltak: 

  • Fjern plastfolie på hodestøttene, og vask dem heller med sprit ved renhold.
  • Bytt ut engangskopper med flerbrukskopper i tannlegestolens unit.
  • Bytt ut servietten til pasienten med vaskbare servietter, eventuelt bruk papirservietter uten plast til enkle pasientbehandlinger.

 

Fakta/informasjon:

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Plastavfall på avveie er særlig skadelig, fordi all plast som havner i naturen vil havne i havet. Plast har svært lang nedbrytningstid i naturen, og et stort antall fisk, sjøfugl og sjøpattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling.