20. mars 2019

Bruktsalg og bytting

Tiltak

  • Opprett byttestativ for klær, sko, leker og annet. Alt som leveres til stativet skal være rent og fullt brukbart. Foreldre bytter på ansvaret for å holde orden i stativet. Klær som blir hengende kan brukes som lånetøy eller gis bort til aktører som driver med tøyinnsamling. For eksempel Fretex, Røde Kors eller UFF.
  • Organiser byttedager sammen med foreldre, andre barnehager/skoler, samarbeidspartnere og liknende
  • Opprett en facebookside for foreldre for kjøp og salg av brukte ting

 

Fakta/informasjon

Gjenbruk er andre trinn i avfallshierarkiet, og et viktig tiltak for å begrense ressurs- og energibruken ved produksjon og frakt av nye produkter. Tilrettelegging for at foreldre i barnehagen kan bytte, kjøpe og selge klær, leker og utstyr når barna har vokst fra det er et enkelt og nyttig miljøtiltak, i tillegg til at det er økonomisk lønnsomt for foreldrene.

 

Les mer