19. oktober 2022

Barriere mot varmetap for basseng

Tiltak

Installer en barriere som reduserer varmetap fra oppvarmede utebassenger om natten.

Heve-/senkebunn som kjøres over vannspeil når bassenget ikke er i bruk er å anbefale fremfor bassengduk siden sistnevnte kan medføre økt bakteriologisk belastning på vannet.