Hvilke miljøkrav kan du stille?

Her får du hjelpen du trenger for å stille relevante miljøkrav i dine innkjøp! Ved å velge en vare/tjeneste under, får du opp konkrete kravformuleringer som kan stilles i ulike faser av innkjøpsprosessen:

  • Kvalifikasjonskrav: Krav du stiller for å sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden.
  • Kravspesifikasjon: Spesifikasjon av hvilke krav du stiller for å sikre at leverandøren er kvalifisert for anbudet.
  • Tildelingskriterium: Parameterne eller konkurransekriteriene som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene etter.
  • Kontraktskrav: Krav som ikke er med i evaluering av tilbudene, men som leverandøren plikter å gjennomføre i kontraktsperioden.
  • Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon som må fremvises for oppfyllelse av kravet.

Ved å stille miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester, gir du viktige økonomiske insentiver til virksomheter som tar klima- og miljøansvar. Bruk kravformuleringene i dine anbud, og bidra til grønn omstilling i næringslivet!