Side stikkor: Kurs

Webinar om vesentlighet og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlighet og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Agenda:

 • Vesentlighet og Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukes den?
 • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
 • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Tirsdag 13. februar klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Inspirasjonswebinar: Utnytt fordelene med å være Miljøfyrtårn-sertifisert

Bli med oss på et engasjerende webinar om Miljøfyrtårn-sertifisering, hvor vi vil dele verdifulle ideer og tips for å maksimere nytten av din virksomhets sertifisering.

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert er ikke bare et sertifikat – det kan være nøkkelen til å drive en mer bærekraftig, konkurransedyktig og ansvarlig virksomhet. Vi vil utforske hvordan Miljøfyrtårn kan hjelpe deg med å redusere miljøpåvirkningen, jobbe smartere og samtidig tiltrekke deg flere kunder.

Agenda:

 • Velkommen
 • Utnytt fordelene med å være sertifisert
 • Tips til profilering

Tidspunkt: Tirsdag 28. november klokken 10.00-10.30

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Webinar om vesentlig.no og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlig.no og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak allerede i høst for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Webinaret består av to deler, og det er mulig å velge å delta kun i den første eller den andre delen av webinaret, avhengig av deres spesifikke interesser og behov.

Del 1:
I den første delen vil vi utforske vesentlig.no og demonstrere hvordan virksomheter kan benytte en vesentlighetsanalyse i sin drift. Vesentlig.no er et kostnadsfritt, brukervennlig digitalt verktøy.

Del 2:
I den andre delen vil vi fokusere på Miljøfyrtårns styringsverktøy, med fokus på mål og tiltak.

Webinaret starter med del 1 klokken 10.00, og del 2 klokken 10.30. Hvis du ønsker å være med på kun del 2, logger du deg på klokken 10.30.

Agenda:

 • Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukers den?
 • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
 • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Onsdag 1. november klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Kurs i hovedkontormodellen

Konsulent for konsern er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

 • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

 • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
 • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
 • prosessledelse og forankring i virksomheten
 • beste praksis – erfaringer og suksessfaktorer

Hva får du etter kurset?

 • Rollen som konsulent for konsern
 • Kursbevis på gjennomført kurs i hovedkontormodellen

Tentativt program:

Forberedende oppgaver.

Kursprogram dag (07. mai 2024)
• Velkommen til kurs og generell informasjon
• Fase 1 (Avtale med Miljøfyrtårn, rigging i portalen, oppstartsliste med mer).
• Fase 2 (Forankring, organisering og sertifisering av hovedkontoret).
• Fase 3 (Implementering av miljøledelse hos underliggende enheter/gruppesertifisering).
• Fase 4 (Oppfølging miljøledelse, kontinuerlig forbedring og konsernstatestikk) og Fase 5 (Resertifisering).
• Avslutning

Kursprogram dag (08. mai 2024)
• Spørsmål
• Utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave og en innføring i det portaltekniske knyttet til HK modellen.
• Sertifisør for konsern
• Beste praksis ved hovedkontormodellen
• Avslutning, spørsmål og utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave

Obligatorisk hjemmeoppgave.

PS! Endringer kan forekomme

Kurssted:

Teams-nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

07. og 08. mai.2024, kl 08:30 -13:30

Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

Kursholdere:

Ketil Fløgstad, Konsulent for konsern og kommune, Totalmiljø AS.

Bjørn Henrik Brandtenborg, Rådgiver – Konsulentutvikling, Miljøfyrtårn.

Seritifsør for konsern

Internkonsulentkurs

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internkonsulenter som er kvalifisert til å lede sertifiseringprosessen under hovedkontormodellen. 
Internkonsulent vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov. 

Kurset er 2 + 1 dag.

Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer en egen kursdag med opplæring i hovedkontormodellen. Internkonsulenter anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internkonsulent, men en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Kursdag 3 vil kursdeltaker få grunnleggende opplæring i hovedkontormodellen.

Internkonsulent
Internkonsulenter vil etter dette kurset være godkjent til å være interne hovedkontorkonsulenter i virksomheten de er ansatt. 

Tidspunkt:
– 23.-24. september 2020, kl. 08.30-16.00 (nettdeltakelse)
– 29.oktober 2020, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Hjelp til klima- og miljørapportering

1. april er fristen for å fylle ut klima- og miljørapporten.  Vi hjelper deg med forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • Hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • Hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk

Tid: 20. mars kl. 9.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til klima- og miljørapportering

1. april er fristen for å fylle ut klima- og miljørapporten.  Vi hjelper deg med forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • Hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • Hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk

Tid: 14. mars kl. 9.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Miljøkartlegging»
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Mulighet for å stille spørsmål underveis.

Tid: 25. august kl 09.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 15. januar kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Miljøfyrtårn-sertifisering i gruppe, Oslo

Virksomheter i Oslo satser på bærekraft

Oslo har vunnet EM i miljø ved å bli kåret til Europeisk Miljøhovedstad i 2019. Den økende etterspørselen etter miljøsertifisering har resultert i vårt nye konsept: Gruppesertifisering. Her blir din virksomhet guidet gjennom sertifiseringsløpet sammen med andre virksomheter. Her får dere en uformell møteplass til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste Oslo-virksomheter – til en lavere pris sammenlignet med én-til-én-konsultasjon.


Program

Miljøfyrtårn-konsulent Bjørn R. Jensen presenterer de tilpassede kriteriene som virksomhetene skal oppfylle – og hvordan man gjør det. Kriteriene består av fem tema: Avfall, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport.

Alle møter finner sted i Oslo (sted kommer).

 • 01.november 2018, kl. 09.00-11.00  : Oppstartsmøte

Miljøkartlegging, metodikk, bransjekrav, klima- og miljørapportering, internkontroll.

 • 15. november 2018, kl. 09.00-11.00: Gruppemøte

Felles systemkriterier. Bransjespesifikke forskjeller utdypes i én-til-én samtaler etter møtet, enten på telefon eller videosamtale.

 • 22. november 2018, kl 09.00-11.00: Gruppemøte

Felleskriterier for arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk.

Bransjespesifikke forskjeller utdypes i én-til-én samtaler etter møtet, enten på telefon eller videosamtale.

 • Uke 48: Sluttkontroll av dokumenter

Konsulent besøker virksomhetene.

 • Uke 49: Sertifisering

Sertifisør fra virksomhetens kommune kommer for å sertifisere virksomheten.

Forutsetninger

 • Hver virksomhet stiller med en motivert prosjektleder som setter av tid til å jobbe godt mellom samlingene
 • Velfungerende HMS-system og vanlige miljøperspektiver er på plass. Kontakt oss om dere er usikre på dette punktet
 • Virksomheten er enkeltstående (har ikke et hovedkontor med flere underliggende enheter)
 • Minimum fem påmeldte virksomheter totalt
 • Dersom det blir mange påmeldte, deler vi gruppen på en fordelaktig måte for erfaringsutveksling


Pris

Det er tre kostnader for å sertifiseres:

Etablering- og serviceavgift til Miljøfyrtårn

Etableringsgebyret faktureres når sertifiseringsprosessen starter opp og dere blir registrert i Miljøfyrtårnportalen for første gang. Etter etableringsåret, betales årlig serviceavgift. Etablering og serviceavgift regnes ut fra antall årsverk. Klikk her for å se eksakt pris.

Konsulent

Pris kr 7.500 pr virksomhet (eks. mva.).

Konsulent avholder for denne summen felles oppstartmøte + to gruppemøter + sluttkontroll av dokumentasjon før sertifisering + én oppfølging etter hvert møte. Konsulent kan etter avtale med den enkelte virksomhet utføre tilleggstjenester til kr 950 per time eks. mva. + reiseutgifter.

Sertifisør

Tid er beregnet til cirka et dagsverk, og pris etter sertifisørens sats. Det er kommunen hvor virksomheten holder til som har sertifiseringsmyndighet. Pris varierer fra kommune til kommune. Vi anslår ca. 7-9000 kroner i Oslo (ta eventuelt kontakt med bymiljøetaten i Oslo for nærmere informasjon). Virksomheter resertifiseres hvert tredje år.

Oppfølgingsdag for konsulenter

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr en oppfølgingsdag for sine konsulenter. Kurset er tilgjengelig for alle som har deltatt på konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Tema for dagen er:

 • Kort repetisjon av teknisk og portalen
 • Praktisk case
 • Salg og økonomi
 • Presentasjon og materiell
 • Sertifisør, Miljøfyrtårn og kommuner
 • Resertifisering


Sted:
 Kurset holdes i Oslo (nærmere informasjon kommer)

Tidspunkt: 13. november kl. 09.00-15.00

Pris: Kr 3.500,- inkl. lunsj.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 7. november kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 10. oktober kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.kurs

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 12. desember kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 20. november kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 23. oktober kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 26. september kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 4.september kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 9. august kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 28. august kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 7. august kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.