Internkonsulentkurs

Tittel:
Internkonsulentkurs
Tid/Dato:
23.09 - 24.09.2020
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internkonsulenter som er kvalifisert til å lede sertifiseringprosessen under hovedkontormodellen. 
Internkonsulent vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov. 

Kurset er 2 + 1 dag.

Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer en egen kursdag med opplæring i hovedkontormodellen. Internkonsulenter anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internkonsulent, men en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Kursdag 3 vil kursdeltaker få grunnleggende opplæring i hovedkontormodellen.

Internkonsulent
Internkonsulenter vil etter dette kurset være godkjent til å være interne hovedkontorkonsulenter i virksomheten de er ansatt. 

Tidspunkt:
– 23.-24. september 2020, kl. 08.30-16.00 (nettdeltakelse)
– 29.oktober 2020, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på