Side stikkor: Webinar

EUs og bankers krav til bærekraftsrapportering

Bærekraft står høyt på agendaen hos EU. Om kort tid vil også norske små og mellomstore bedrifter (SMBer) merke strengere rapporteringskrav til åpenhet og dokumentasjon.

Det blir flere formelle krav og større forventninger fra kunder i leverandørkjeden, banker og sluttkunder for hva bedrifter skal fremlegge av dokumentasjon. Dette gjør at flere SMBer påvirkes direkte og indirekte, og flere peker på en standardisert rapportering som gjelder alle.

Les mer om hvem du møter på webinaret her.

Vi inviterer til et åpent webinar og samtale om bærekraftsrapporting – en temperaturmåler og eksempler på hvordan virksomheter rigger seg for fremtidige krav.

DATO: 4. april 2024
KLOKKESLETT: 11:00 – 12:00
MÅLGRUPPE: Ledere i små- og mellomstore bedrifter

Ny forskrift: Hvordan lykkes med offentlige anbud?

Hva ser innkjøpere etter når de evaluerer tilbydere og hvordan vektes miljø og klima?

Regjeringen har skjerpet kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Fra 1. januar i 2024 trådte de nye regelendringene i anskaffelsesregelverket i kraft. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser.

Etter første kvartal med det nye regelverket, tar Stiftelsen Miljøfyrtårn en temperaturmåler på miljøkrav i anskaffelser. Vi inviterer til åpent webinar (gratis) og har med oss noen ressurspersoner som kjenner anskaffelsesregelverket aller best. De presenterer hva endringene og krav om vekting av miljø og klima innebærer, men også helt konkret: hva innkjøpere ser etter hos små- og mellomstore bedrifter?

Les mer foredragsholderne her.

DATO: 14. mars 2024
KLOKKESLETT: 13:00 – 14:00
MÅLGRUPPE: Ledere i små- og mellomstore bedrifter som er leverandører/tilbydere til det offentlige

Miljøfyrtårnsertifisering – alt du trenger å vite!

Velkommen til webinar om Miljøfyrtårn – Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar!

Dersom du fortsatt er i tenkeboksen og lurer på om Miljøfyrtårnsertifisering er relevant for din virksomhet, vil dette webinaret passe for deg.

Delta i vårt gratis og uforpliktende informasjonswebinar, hvor du vil få innsikt i hvordan Miljøfyrtårn kan bidra til å styrke din virksomhets miljøprofil og bidra til en bærekraftig fremtid.
Vår erfarne miljøfyrtårnkonsulent, Ann-Kristin Fossum fra Green Focus, vil guide deg gjennom sertifiseringsprosessen og belyse de mange fordelene sertifiseringen medfører. Med over 11 års erfaring har Green Focus bistått både små og mellomstore virksomheter innen ulike bransjer med å oppnå sertifisering, skreddersydd for hver enkelt virksomhets unike behov.

Meld deg på i dag, og lær mer om Miljøfyrtårn!

Tidspunkt: Onsdag 6. mars klokken 10.00-10.30

Pris: Gratis

Målgruppe: Private og statlige virksomheter som ikke er sertifisert allerede

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Webinar om vesentlighet og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlighet og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Agenda:

 • Vesentlighet og Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukes den?
 • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
 • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Tirsdag 13. februar klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Inspirasjonswebinar: Utnytt fordelene med å være Miljøfyrtårn-sertifisert

Bli med oss på et engasjerende webinar om Miljøfyrtårn-sertifisering, hvor vi vil dele verdifulle ideer og tips for å maksimere nytten av din virksomhets sertifisering.

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert er ikke bare et sertifikat – det kan være nøkkelen til å drive en mer bærekraftig, konkurransedyktig og ansvarlig virksomhet. Vi vil utforske hvordan Miljøfyrtårn kan hjelpe deg med å redusere miljøpåvirkningen, jobbe smartere og samtidig tiltrekke deg flere kunder.

Agenda:

 • Velkommen
 • Utnytt fordelene med å være sertifisert
 • Tips til profilering

Tidspunkt: Tirsdag 28. november klokken 10.00-10.30

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Webinar om vesentlig.no og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlig.no og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak allerede i høst for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Webinaret består av to deler, og det er mulig å velge å delta kun i den første eller den andre delen av webinaret, avhengig av deres spesifikke interesser og behov.

Del 1:
I den første delen vil vi utforske vesentlig.no og demonstrere hvordan virksomheter kan benytte en vesentlighetsanalyse i sin drift. Vesentlig.no er et kostnadsfritt, brukervennlig digitalt verktøy.

Del 2:
I den andre delen vil vi fokusere på Miljøfyrtårns styringsverktøy, med fokus på mål og tiltak.

Webinaret starter med del 1 klokken 10.00, og del 2 klokken 10.30. Hvis du ønsker å være med på kun del 2, logger du deg på klokken 10.30.

Agenda:

 • Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukers den?
 • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
 • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Onsdag 1. november klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Miljøkartlegging»
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Mulighet for å stille spørsmål underveis.

Tid: 25. mai kl 09.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

OBS: Kurset passer for virksomheter som planlegger å starte opp resertifiseringen før lansering av nye felleskriterier 15. juni. Les mer her.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Miljøkartlegging»
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Mulighet for å stille spørsmål underveis.

Tid: 3. mars kl 10.00-11.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til utfylling av klima- og miljørapport

Vi hjelper deg med forberedelsene til den årlig klima- og miljørapporten, gjennom en timelang videokonferanse som gir deg nyttige tips og råd om:

 • hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk
 • informasjon om nye standard indikatorer

Kurset er gratis, men krever påmelding.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
14. mars 2022, kl. 14.00-15.00 (nettdeltakelse)

Hjelp til utfylling av klima- og miljørapport

Vi hjelper deg med forberedelsene til den årlig klima- og miljørapporten, gjennom en timelang videokonferanse som gir deg nyttige tips og råd om:

 • hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk
 • informasjon om nye standard indikatorer

Kurset er gratis, men krever påmelding.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
1. mars 2022, kl. 12.00-13.00 (nettdeltakelse)

Hjelp til klima- og miljørapportering

1. april er fristen for å fylle ut klima- og miljørapporten.  Vi hjelper deg med forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • Hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • Hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk

Tid: 20. mars kl. 9.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til klima- og miljørapportering

1. april er fristen for å fylle ut klima- og miljørapporten.  Vi hjelper deg med forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
 • Hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
 • Hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk

Tid: 14. mars kl. 9.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Miljøkartlegging»
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Mulighet for å stille spørsmål underveis.

Tid: 25. august kl 09.00-10.00

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 15. januar kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 7. november kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Introduksjon til Miljøfyrtårn

Er du ny i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig? Gjennom et gratis kurs via videokonferanse hjelper vi deg gjennom de viktigste punktene som skal til for å lykkes i rollen som Miljøfyrtårnansvarlig og guider deg i Miljøfyrtårnportalen.

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og gjennomgang av viktige arbeidsoppgaver.
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner.
 • Hvordan finne frem til og bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Årlig klima- og miljørapport» og «Miljøkartlegging».
 • Orientering om hvordan holde seg oppdatert på nyttig informasjon.

Tid: 10. oktober kl. 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.kurs

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 12. desember kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 20. november kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 23. oktober kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 26. september kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

Hjelp til resertifisering

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et timelangt gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

 • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
 • Hvordan foreta en gjennomgang av virksomhetens miljøarbeid og -rutiner
 • Hvordan bruke Miljøfyrtårns nye digitale verktøy «Miljøkartlegging» som er virksomhetens dokumentasjon og sertifisørens grunnlag for å godkjenne virksomheten
 • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Tid: 4.september kl 09.00-09.45

Sted: Egen PC

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.