Tips kategori: Firmabil/bilpark

Ruteoptimalisering

Tiltak

Ruteplanlegging er den prosessen der man legger en plan på hvilke ordrer/oppdrag som skal leveres/utføres i hvilken rekkefølge. Å optimalisere denne kan spare både klima og lommebok siden det fører til en mer effektiv utnyttelse av kjøretøyet.

Noen faktorer som påvirker, kan være:

 • Distanse
 • Veistandard og veiforhold
 • Vær og føreforhold
 • Fare for kø og andre trafikkforhold
 • Kundetetthet

 

Fakta/informasjon

Ruteoptimalisering kan ha flere positive konsekvenser. Undersøkelser har vist at det kan blant annet:

 1. Øke produktiviteten 10-15%
 2. Forbedre kundeopplevelsen raskere og billigere levering
 3. Redusere drivstofforbruket 5-10%

Sjekkliste for vedlikehold

Tiltak

Vedlikehold av kjøretøyet er kritisk for å opprettholde effektivitet i transporten. En enkel sjekkliste kan være med å sikre dette i den daglige driften i tillegg til det øvrige serviceopplegget og EU-kontroller.

Noen sjekkpunkter kan være:

 • Partikkelfilter – rengjøres jevnlig for å unngå utslipp av skadelige gasser.
 • Trykkluftsystem – sjekk for lekkasjer slik at kompressor ikke trenger å jobbe unødig.
 • Akslinger – sjekk at de er justert riktig i henhold til hverandre for å unngå unødig motstand, økt drivstofforbruk og dekkslitasje.
 • Dekk – sjekk lufttrykk for å unngå unødig rullemotstand og økt drivstofforbruk og dekkslitasje.

Transport av avfall

Tiltak:

Utarbeid en tydelig selskapsomfattende strategi for å nå målsetningen i «Veikart for en sirkulær økonomi (2016)» om at all avfallstransport skal være klimanøytral og primært benytte fornybart og klimavennlig drivstoff innen 2030.

 

Fakta/informasjon:

Henting og transport av avfall utgjør en vesentlig del av avfallsbransjens utslipp. Avfallsbransjens «Veikart for en sirkulær økonomi» fra 2016 har en ambisjon om at innsamling og transport av avfall skal være «klimanøytralt og primært benytte fornybart klimavennlig drivstoff» innen 2030.

Bransjen har allerede gjennomført tiltak for å redusere egne transportutslipp. Opplæring av sjåfører og ruteplanlegging er utbredt i bransjen, og de fleste store renovasjonsselskaper har også som mål å skifte ut kjøretøyparken med mer miljøvennlige alternativer. Mange aktører har også allerede kjøretøy som går på biogass, men disse kjøretøyene utgjør et mindretall av den totale bilparken. De fleste aktører i bransjen mangler de konkrete ambisjonene og målene som må til for å nå målet om 100% miljøvennlig avfallstransport innen 2030.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

AdBlue-påfylling  

Tiltak:

Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.

 

Fakta/informasjon:

AdBlue er et eksosrensemiddel for dieselmotorer med SCR-teknologi, og det er spesielt utviklet for lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy. Bruk av AdBlue fjerner NOx-utslippene fra motoren med rundt 90%.

 

Vask i vaskehall

Tiltak:

 • Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.

 

Fakta/informasjon:

En bilvask kan slippe ut store mengder miljøskadelige kjemikalier i naturen. Dette stammer både fra smusset som vaskes av bilen og fra rengjøringskjemikaliene som brukes i vasken. Den mest miljøskadelige bilvasken skjer utendørs på ikke-godkjente vaskeplasser, fordi da vil alle kjemikaliene renne direkte ut i naturen. Miljømerkede rengjøringsmidler er like effektive, men inneholder færre helse- og miljøskadelige stoffer enn mange andre vaskemidler.

Flåtestyringssystem på nye kjøretøy

Tiltak:

 • Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.
 • Sørg for at nye busser/lastebiler utstyres med utstyr som stanser motoren automatisk etter to minutters tomgangskjøring.

 

Fakta/informasjon:

Økokjøring kan redusere drivstofforbruket med 10-20% uten at sjåførene kjører mindre, og et flåtestyringssystem kan bidra til å holde oversikt over sjåførenes kjørestil. Slike teknologiske løsninger i bilene kan også måle kjøretid og hviletid på en enkel måte, og slike verktøy kan brukes til å gi god oppfølging av sjåførenes kjøreatferd.

Tomgangskjøring slipper ut klimagasser og bidrar til lokal luftforurensning og støy selv om kjøretøyet står stille. Et flåtestyringssystem som gir beskjed om at bussen/lastebilen har stått for lenge på tomgang kan hindre at tomgangskjøring blir et problem.

 

Les mer: 

Sjåførbonus

Tiltak:

 • Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.

 

Fakta/informasjon:

Sjåfører som kjører økonomisk sparer virksomheten for store drivstoffutgifter, samtidig som de sparer miljøet for klimagassutslipp. En bonusordning der sjåførene også tjener på å kjøre økonomisk motiverer flere til å fokusere på dette, og det er en effektiv måte å premiere sjåførene som følger opp virksomhetens miljøpolicy.

 

Les mer:

Elbil i kommunen

Tiltak:

 • Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig.
 • Kjøp inn noen elbiler for tjenestereiser til kommunens ansatte, og ikke la ansatte skrive reiseregninger for bruk av egen fossilbil dersom en av kommunens elbiler er ledige.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. For en kommune vil transport være et vesentlig miljøaspekt, og kommunene bør gå foran som gode eksempler ved å bruke elkjøretøy så langt det lar seg gjøre. Når man lar kommunens ansatte bruke elbil i tjeneste kan dette også inspirere dem til å velge elbil neste gang de skal skaffe ny privatbil.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra Arendal

Ladestasjon hos ansatte

Tiltak:

 • Dersom virksomheten bruker elbil i tjeneste, gi støtte til investering av ladestasjon hjemme hos ansatte som bruker elbilen, så de kan lade hjemme.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av elbil i tjeneste vil redusere bedriftens klimagassutslipp, og kan gjøre at bedriften sparer mye drivstoffavgifter og bomavgifter. Dersom håndverkerne/arbeiderne ofte kjører bilen hjem etter arbeidsdagen og/eller starter arbeidsdagen hjemmefra vil det lønne seg å kunne lade elbilene over natten. Dermed vil ladestasjon hjemme hos ansatte som benytter seg av elbilene være en lønnsom investering.

 

Les mer: 

Utleie av firmabiler

Tiltak:

 • Dersom virksomheten har egne biler, muliggjør utleie av bilene til de ansatte i helger, ferier og på kveldstid.

 

Fakta/informasjon:

Dette tiltaket kan bidra til at de ansatte kan klare seg uten egen privatbil. Mange tar for eksempel kollektivtransport til jobb, men trenger bil hvis de skal reise bort i helgen. Derfor vil det være et godt miljøtiltak å leie ut virksomhetens biler til de ansatte når de ikke brukes i tjenesten.

Etabler ladepunkt for elbil

Tiltak: 

 • Etabler ett eller flere ladepunkter for elbil som kan brukes av besøkende, ansatte og/eller virksomhetens egne biler.

 

Fakta/informasjon: 

En forutsetning for at reiser med fossile biler kan erstattes med reiser med elbiler er at det finnes nok tilgjengelige ladepunkter for elbil. Dersom virksomheten har egne elbiler eller oppfordrer ansatte til å bruke elbil i tjeneste kan det lønne seg å etablere egne ladepunkter. Bensinstasjoner, butikker, veikroer og andre naturlige stoppesteder langs bilveier bør også tilby ladestasjoner til kundene sine. Kommuner bør opprette offentlige ladepunkter i tettsteder og trafikknutepunkter for å imøtekomme den økte bruken av elbil. Det finnes mange typer ladepunkter, og det anbefales å lese om de ulike typene i Transportøkonomisk institutt sin tiltakskatalog. Enova kan gi støtte til opprettelse av hurtigladestasjoner.