14. april 2020

Transport av avfall

Tiltak:

Utarbeid en tydelig selskapsomfattende strategi for å nå målsetningen i «Veikart for en sirkulær økonomi (2016)» om at all avfallstransport skal være klimanøytral og primært benytte fornybart og klimavennlig drivstoff innen 2030.

 

Fakta/informasjon:

Henting og transport av avfall utgjør en vesentlig del av avfallsbransjens utslipp. Avfallsbransjens «Veikart for en sirkulær økonomi» fra 2016 har en ambisjon om at innsamling og transport av avfall skal være «klimanøytralt og primært benytte fornybart klimavennlig drivstoff» innen 2030.

Bransjen har allerede gjennomført tiltak for å redusere egne transportutslipp. Opplæring av sjåfører og ruteplanlegging er utbredt i bransjen, og de fleste store renovasjonsselskaper har også som mål å skifte ut kjøretøyparken med mer miljøvennlige alternativer. Mange aktører har også allerede kjøretøy som går på biogass, men disse kjøretøyene utgjør et mindretall av den totale bilparken. De fleste aktører i bransjen mangler de konkrete ambisjonene og målene som må til for å nå målet om 100% miljøvennlig avfallstransport innen 2030.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)