Kjøledisk med nedprisede varer

MENY har redusert mengden mat som kastes med 24 %

MENY har en klar målsetning om å være gode på bærekraft og miljø, og innså tidlig at det å ha en sertifisering som Miljøfyrtårn kan bidra positivt i det arbeidet.

Dagligvarekjeden MENY har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2012, og har dermed jobbet systematisk med rapportering, måling og kontinuerlig forbedring over flere år ved hjelp av Miljøfyrtårns styringsverktøy. Butikkene rapporterer blant annet sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten.

– Statistikken som hver butikk får etter levert rapport viser utviklingen over tid. Dette bidrar til bevissthet hos den enkelte butikk rundt matsvinn og andre gode miljøtiltak som de jobber med. Alle synes at det er inspirerende og gledelig når mengden matsvinn går ned, forteller Torill Gløersen, Leder Trygg Mat og internkonsulent i MENY.

Flere tiltak – fornøyde kunder

Gløersen trekker frem de største årsakene til at mat kastes: dårlig kvalitet eller for kort tid igjen av holdbarhet til at kunder vil kjøpe produktene. For at disse produktene skal være mer interessante for kundene, blir produkter som nærmer seg siste holdbarhetsdato nedpriset, med egne etiketter. Dette nedprising-tiltaket satte MENY i system i 2012, og det har siden blitt innført flere tiltak som er tatt i bruk hos flere av butikkene. Noen eksempler er:

  • Omplassert frukt og grønnsaker. Dette er fortsatt gode produkter tatt ut fra flerpakker hvor noen av enhetene har blitt dårlige.
  • Gårsdagens brød.
  • Dagen småbakst selges billig før stengetid.
  • Salg gjennom appen TooGoodToGo.
  • Overskuddsmat til veldedige organisasjoner.

Alle disse tiltakene er godt mottatt av MENY sine kunder, og det er en vinn-vinn-sak for begge parter. Kundene får god mat for en billig penge, samtidig som de hjelper oss i MENY med å redde mat fra å bli kastet. Vi har også andre tiltak som ikke er like synlige for kundene, som for eksempel god lagerstyring og riktig bestilling, rutiner for varepåfylling og digital datokontroll, sier Gløersen.

Motiverende å nå målene

Dagligvarekjeden har en målsetning om å redusere mengde mat som kastes med 50 % i 2025, målt mot tall fra 2015. Et delmål på veien var 25 % reduksjon i 2020. Når regnskapet for 2020 nå er summert, viser dette en reduksjon på 24 %.

MENY er veldig fornøyd med å være nesten på delmålet. Resultatet gir stor motivasjon og inspirasjon til videre innsats, sier Gløersen.

Miljøfyrtårn gleder seg også over MENY sine resultater med å redusere matsvinnet, som både har en miljømessig og etisk plusside, ifølge Geir Morten Holtan, seniorrådgiver og produktansvarlig hovedkontor i Miljøfyrtårn.

Vi vil først og fremst gratulere MENY! Det er gøy å se at en virksomhet som MENY, som var tidlig ute med å ta i bruk Miljøfyrtårns hovedkontormodell, lykkes i dette arbeidet ved hjelp av våre måleverktøy. Alle deres dagligvarebutikker kan enkelt holde oversikt over effekten av gjennomførte tiltak, bl.a. på matsvinn, gjennom årlig klima- og miljørapport. Slik måling over tid er viktig i arbeidet med kontinuerlig forbedring for å oppnå resultater i tråd med ønskede mål. Vi i Miljøfyrtårn heier på MENY og deres viktige arbeid videre med å redusere matsvinnet, sier Holtan.

Plakat med info om bærekraft i Meny
Meny er godt på vei mot å nå målene sine! FOTO: www.meny.no

Gløersen kan videre fortelle at det nå skal testes ut mer lokaltilpassede løsninger, ettersom de har erfart at ulike ting fungerer i byer og distriktene.

Redder skadet frukt og grønt

Et tiltak som testes er et samarbeid med UniMat – et kjøkken som drives av Matsentralen i Oslo. Frukt og grønnsaker som ikke kan selges på grunn av støtskader og lignende, blir sortert ut i butikker som har avtale med Matsentralen, for så å bli finpusset, kuttet og behandlet hos UniMat. Denne bearbeidede maten blir så servert / delt ut av Matsentralen.

Arbeidskraften til Matsentralen er personer på arbeidstrening, så dette er vinn-vinn på flere områder. Hvis dette blir suksess, kan det tenkes at andre samarbeidspartnere kan finnes andre steder.

– Alle må være med og jobbe mot et felles mål hvis MENY skal nå målet for 2025. Resultatet så langt har gitt tro på at det er mulig, avslutter Gløersen.

  • Les mer om MENY sin satsing på Bærekraft og Miljø her.
  • Les om matsvinn her.

Bilder: www.meny.no

Butikk, Dagligvare, Handel, Klima- og miljørapport, Matsvinn