Stikkord: Lansering

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg: – Et stort løft

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg lansert:

– Et stort løft for en bransje som er avgjørende for den grønne omstillingen 

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Det er med stor entusiasme vi i dag lanserer nye sertifiseringskriterier for bygg og anleggsbransjen, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.  

De nye kriteriene adresserer bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjedene – og vil hjelpe virksomheter med å redusere sine klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer. 

Avgjørende bransje 

Bygg, eiendoms- og anleggsektoren bruker over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi, og står i tillegg for rundt 36 % av alle klimagassutslipp.  

Dette er et stort løft for en bransje med et betydelig samfunnsansvar og en avgjørende rolle i den nødvendige grønne omstillingen, sier Ytreberg. 

Kriteriene har vært utviklet i samarbeid med bransjen selv, og aktuelle fagmiljøer. Fem Miljøfyrtårn-virksomheter har vært piloter i utviklingen av de nye kriteriene, blant dem entreprenørbedriften Kollen bygg i Vinterbro. 

Disse nye kriteriene passer vår bransje og er enda mer relevante enn tidligere, sier kontorleder og miljøfyrtårnansvarlig i Kollen bygg, Cindy J. Braaen. 

Kriteriene tas i bruk ved nye sertifiseringer og resertifiseringer. 

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter som utfører arbeid i bygg- og anleggsbransjen, og er delt opp i to grupper (kriteriesett):  Byggearbeid og teknisk installasjon , og Anleggsarbeid. 

Les mer

Bilde av ulike bærekraftige matvarer som grønnsaker og belgfrukter

Lansering: Bærekraftig mat

Reviderte kriterier for bærekraftig mat lanseres for flere bransjer

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt. Mat er også et betydelig miljøaspekt i mange norske virksomheter. Både Miljøfyrtårn og berørte bransjer har lenge ønsket å styrke innsaten på dette området. Derfor gleder vi oss stort over å lansere reviderte, og mer relevante kriterier for bærekraftig mat!

Miljøfyrtårn-virksomheter får nå god hjelp til å kunne redusere fotavtrykket knyttet til mat – og til å sikre en mest mulig bærekraftig matservering.

De reviderte kriteriene skal blant annet hjelpe virksomheter med å: begrense kjøttforbruket – øke andelen grønnsaker, frukt, korn og belgfrukter samt økologisk mat – og til å ta bevisste valg når det gjelder kjøtt og sjømat samt lokalprodusert og sesongbasert mat.

Mat er noe alle har et forhold til. Det vi spiser har følger for både natur og klima, og vi kan alle gjøre mer bevisste miljøvalg gjennom kostholdet, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

Se hvilke kriterier som er endret.

 

Les også: