Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

Oppstart Tirsdag oppstart 17.oktober

Kursdatoer – webinarer ved bruk av Teams

17/10 – 24/10 – 7/11 – 14/11      Alle bransjer

En uke mellom kursdagene og to uker mellom kursdag 2 og 3

 • Tirsdag 1.kursdag       kl. 10:00-12:00
 • Tirsdag 2.kursdag       kl. 10:00-12:00+1t bransje
 • Tirsdag 3.kursdag       kl. 10:00-12:00+1t bransje
 • Tirsdag 4.kursdag       kl. 10:00-12:00+1t bransje

Bransjekriterier:

Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Sertifisering uke 46-48

Kursholder tar forbehold om kansellering dersom det er for få deltakere. Alle påmeldte virksomheter vil da få beskjed i god tid, og de vil få tilbud om

Pris: kr 10500 eks.mva.

Prisen inkluderer 4 webinarer/ møter og 1-1 møte med kursholder. I kursperioden er det også inkludert rådgivning fra kursholder per telefon/epost.

I tillegg til kurspris kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme sertifiseringsenhet kan delta på webinarene uten ekstra kostnad.

Virksomhetens bransjekriterier kartlegges før oppstart av kurset.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk. Bistand til dette kan bestilles i tillegg.

1-1 møte med virksomhet: Alle som deltar på kurs får tilbud om et individuelt møte med kursholder før ferdigstillelse. Her vil vi gå gjennom individuelle spørsmål som har dukket opp i prosessen. Møtet vil også fungere som en kontroll av alt som skal leveres og kursholder vil gå gjennom arbeid utført av virksomhet før møtet.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 2-3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder

Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat kan delta uten ekstra kostnad.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

WEBINAR 1 ⏬
 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder
 • Presentasjon deltaker virksomheter
 • Forankring i ledelsen, ansvarsforhold og involvering internt
 • Styringsverktøy: Innføring
 • Styring Del 1: Vesentlighetsanalyse: Kartlegging av virksomhetens vesentlige miljøaspekter
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Relevante maler
WEBINAR 2 ⏬
  • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
  • Styring og styringsverktøy forts.
   • Miljøpolicy
   • Mål og tiltak – SMART-E mål
  • Offentliggjøring og åpenhet
  • Innkjøp og krav til leverandører
  • Avfall og ombruk og håndtering av farlig avfall
  • Innrapportering: Rutiner og hva som skal rapporteres
  • Diverse søkefunksjoner
  • Oppgaver til neste gang

  Etter 2t: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
  Siste timen: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

  Dokumentasjon i etterkant av møtet:

  • Presentasjon
  • Aktuelle maler/eksempler
  WEBINAR 3 ⏬
  • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
  • Transport
  • Energi
  • Naturmangfold
  • Offentliggjøring, fortsettelse
  • Styringsverktøyet, fortsettelse
  • Oppgaver til neste gang

  11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
  11.00-12:00: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

  Dokumentasjon i etterkant av møtet:

  • Presentasjon
  • Aktuelle maler/eksempler
  WEBINAR 4 ⏬
  • Oppdatering fra forrige møte og Oppgavene
  • Estetikk
  • Eierskap
  • Ferdigstille miljøkartleggingen og innrapporteringen
  • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
  • Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring
  • Spørsmål

  12.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
  12.00-13:00: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

  Kursholder

  Unn Endresen

  901 34 614 // unnend(a)ies-unn-endresen.no

  Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør, for Enkeltvirksomheter, Konsern og Kommuner.  Hun arbeider fulltid med miljøledelse og har over 25 års erfaring innen klima- og miljøtematikken. Blant annet som Miljøansvarlig Skandinavia i Oljeserviceindustrien, og laboratorieansvarlig og kjemiker for forskning og utvikling innen ytre miljø. Unn har også helsefaglig utdannelse og holder kurs innen helse- og arbeidsmiljø/ førstehjelp/HjertePulsTrening.

  IES Unn Endresen er Miljøfyrtårnsertifisert

  Kontakt kursholder ved spørsmål.