Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Skreddersydd kurs for reiselivsbedrifter i Norge

Miljøfyrtårnsertifisering som et ledd i den grønne omstillingen av reiselivet

Kurset passer for alle små og mellomstore reiselivs- og kulturbedrifter – med hovedvekt på grønne konferanser og arrangementer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

 • Tirsdag 27. september 10:00-11:30 + 1 time bransjespesifikke kriterier
 • Tirsdag 11. oktober 10:00-11:30 + 1 time bransjespesifikke kriterier
 • Onsdag 26. oktober 10:00-11:30 + 1 time bransjespesifikke kriterier
 • Onsdag 09. november 10:00-11:30 + 1 time bransjespesifikke kriterier

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Bransjespesifikke kriterier:

Fordeling etter bransjekriterier skjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut november 2022. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen november måned, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver underveis i kurset. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen avtale inngås med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Inntil to representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter i reiselivsbransjen med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. 

Kurset er skreddersydd reiselivs- og kulturbedrifter, med hovedfokus på grønne arrangementer og konferanser

Større virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Presentasjoner og maler sendes fortløpende, både før og etter hver kursdag.

Individuelt digitalt oppstartsmøte

WEBINAR 1 ⏬
 • Miljøfyrtårn og prosessen videre
 • Prinsipper for god miljøledelse
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Forankring i virksomheten – suksessfaktorer
 • Arbeidsoppgaver til neste gang
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
WEBINAR 2 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Miljøfyrtårnportalen som styringsverktøy for miljøledelse – sett i sammenheng med reiselivets miljøaspekter.  Vi ser på hvordan virksomheten kan arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 3 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Temavise kriterier – arbeidsmiljø, transport, energi, avfall og ombruk
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 4 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Offentlighetskriterier
 • Ferdigstille arbeidet og vi rigger oss for sertifisering. 
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier

Kursholder

Wenche Nygård Eeg

909 12 248 // wenche(a)ctma.no

www.CTMA.no

Wenche er en erfaren konsulent med lang og bred erfaring fra ledende stillinger i reiselivet. Hun har en bachelor i reiselivsledelse og reiselivsmarkedsføring. Wenche har de siste årene jobbet som rådgiver innenfor reiselivsutvikling, cruiseutvikling, travel management, som Miljøfyrtårnkonsulent og Miljøfyrtårnsertifisør.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Wenche Nygård Eeg – 909 12 248.

* Kursholder tar forbehold om avbestilling av kurs ved for få påmeldt. Kursdeltagere som avbestiller kurset senere enn 7 dager før kursdag må betale 50% av kursavgiften.

Privacy Preference Center