Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

Oppstart: Tirsdag 9.november  9/11 – 23/11 – 30/11 – 10/12

 • Tirsdag  1.kursdag kl. 09:30-11:00
 • Tirsdag  2.kursdag kl. 09:30-11:00 +1t bransje
 • Tirsdag  3.kursdag kl. 09:30-11:00 +1t bransje
 • Fredag   4.kursdag kl. 09:30-11:00 +1t bransje

Sertifisering uke 50-05

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Bransjekriterier:

Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte i 3 mnd. fra oppstartsmøtet. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat kan delta uten ekstra kostnad.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Kurset har spesielt fokus på virksomheter innen reiseliv, servering og overnatting. Dette inkluderer også virksomheter som tilbyr aktiviteter innen reiseliv

Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

WEBINAR 1 ⏬
 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Forankring i ledelsen og involvering internt
 • Systemkriterier og arbeidsmiljø
 • Regelverk
 • Årsplan/årshjul
 • Ledelsens gjennomgang
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Mal for Handlingsplan/HMS-Årshjul
 • Mal regelverk
WEBINAR 2 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Repetisjon de tyngste kriteriene
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Oppgaver til neste gang

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler
WEBINAR 3 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Transport
 • Energi
 • Naturmangfold
 • Årlig klima- og miljørapport gjennomgang hele rapporten
 • Oppgaver til neste gang

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler
WEBINAR 4 ⏬
 • Oppdatering fra forrige møte og Oppgavene
 • Estetikk
 • Andre Miljøaspekter
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
 • Spørsmål

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Aktuelle maler/eksempler

Kursholder

Magne Beddari

903 64 163 // magn(a)vinn.no

Magne Beddari er en svært erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Han arbeider også med opplæring i operativ ledelse i flere bransjer.


Spørsmål?

Kontakt kursholdere, Magne Beddari – magne@vinn.no.