Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – Oslo Kongresssenter

 • Tirsdag 30.november, kl. 09-15
 • Tirsdag 14.desember, kl.09-15

Sted

Oslo Kongressenter

Youngs gate 21, 0181 Oslo

Pris: 9200 eks. mva (inkl. lunsj og mellommåltider)

Prisen inkluderer 2 dager på kurs og konsulentrådgivning. Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet under kurset og man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver pr. telefon/epost/kursdag.

I tillegg tilkommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering kort tid i etterkant av siste kursdag, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Prisen inkluderer fysisk oppmøte for én person fra virksomheten, men siden vi ønsker større deltakelse fra samme virksomhet vil øvrige deltakere kun betale en kostpris på 1200kr. 

Kansellering: Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed fra kursholder i forkant av kurs.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

 

Program og fremdrift

Kursdag 1 ⏬

Introduksjon til miljøfyrtårn, miljøledelse og miljørapporten som et hendig verktøy.

 • Intro til hverandre, Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene
 • Baseline, hva er deres utslipp?
 • Miljørapporten som et hendig verktøy
 • Risikobasert tilnærming til å finne konkrete forbedringsområder
 • Etablere mål og tiltak for virksomheten 
 • Om å skape et mulighetsrom

Det er satt av litt tid til å jobbe endel i portalen under kurset.  HUSK å ta med PC.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2⏬

Implementering, kontroll og kontinuerlig forbedring.

 • Pålogging-status siden sist
 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet
 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 
 • Markedsføring av miljøprofilen
 • Sjekklister
 • Vernerunde og verneombud
 • Årshjul og gode rutiner
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Det er satt av tid til å jobbe endel i portalen under kurset. HUSK å ta med PC.

Det blir gitt avsluttende arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med før sertifisering.

Vi avslutter kurset med hva det er viktig å ha fokus på frem mot sertifisering og under sertifiseringen.

 

Kansellering

Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed fra kursholder i forkant av kurs. 

 

Kursholder

Hege Sletnes

413 03 290 // hege(a)leanspire.no

Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU og har over 20 års erfaring fra større virksomheter. Hun har mye kompetanse på kvalitetsledelse og HMS (inkl. ytre miljø) i tillegg til mange års erfaring som endringsleder. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Hege Sletnes Koffeld, www.leanspire.no