Tips kategori: Transport til/fra arbeidssted

Beintøft

Tiltak:

Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, som er en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.


Fakta/informasjon:

Beintøft-kampanjen oppfordrer elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen i løpet av en konkurranseperiode på fire uker i september. Klassen samler poeng ut fra hvor stor prosentandel av elevene som har reist kollektivt hver dag, og de tøffeste klassene kan vinne premier.


Les mer:
Beintøft-kampanjen: https://www.beintoft.no/

Lagring av utstyr på byggeplass

Tiltak:

 • På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for kollektivtransport og samkjøring til og fra arbeidsplassen kan redusere mengden personbiltransport, og utnytte kapasiteten i kjøretøyene bedre. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

 

Les mer:

Sykkelhotell

Tiltak:

 • Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.
 • Plasser enkelt verktøy for sykkelreparasjon i sykkelhotellet.

 

Fakta/informasjon:

I mange byer er sykkeltyveri et stort problem, noe som kan være grunnen til at mange lar være å sykle dersom de må sette fra seg sykkelen i byen. Trygg sykkelparkering med videoovervåking i parkeringshus kan bidra til at flere velger å sykle, også med dyre sykler.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra sykkelbyen Arendal

Utlån av elsykler

Tiltak:

 • Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.
 • Utlånsordningen kan for eksempel gjennomføres med bruk av lånekort eller depositum, og biblioteket kan føre venteliste.

 

Fakta/informasjon:

Gratis utlån av elsykler er et tiltak som kan bidra til at kommunens innbyggere i større grad velger sykkel eller elsykkel som daglig transportmiddel. Dersom kommunen har som mål å øke sykkelandelen, kan dette være et virkemiddel. For mange er kjøp av elsykkel en kostbar investering, og folk kan være usikre på om bruk av elsykkel passer i deres hverdagsliv. Derfor vil en utlånsordning der man kan låne elsykkelen over en lengre periode, for eksempel én til tre uker i strekk, bidra til at man får testet ut om man bør investere i egen elsykkel.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra bibliotekene i Østfold

Sykkelvennlig arbeidsplass

Tiltak

 • Tilrettelegg for sykkelvennlig arbeidsplass, for eksempel gjennom Syklistforeningens sertifiseringsordning.
 • Eksempler på tilretteleggingstiltak er:
  • Trygg sykkelparkering, gjerne under tak
  • Garderobefasiliteter med dusj, tørkeskap og låsbare skap
  • Sykkelservice på arbeidsplassen og tilgjengelig verktøy for reparasjon
  • Støtte til vedlikehold av sykkel og til dekkskift for vintersykling
  • Utlån av sykler/elsykler til tjenestereiser og reiser til og fra arbeidsplass
  • Sponsing av sykkelutstyr som hjelm, regntøy, lykter og liknende
  • Kilometergodtgjørelse for sykkel
  • Inkluder sykling til jobb og/eller dusjing i arbeidstiden én eller flere dager i uka

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle til arbeidsplassen og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy. Sykling har også positive helseeffekter for de ansatte, og tiltak som tilrettelegger for sykling kan bedre arbeidsmiljøet og styrke trivselen.

Les mer

Hjemmekontor

Tiltak

 • Legg til rette for mobile kontorløsninger så kontormedarbeidere kan ha hjemmekontor.

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for hjemmekontor kan redusere mengden unødvendige reiser hvis den ansatte ikke trenger å være på kontoret hver dag. Dette er spesielt et effektivt tiltak for ansatte som har lang reisevei eller som er avhengig av bil for å komme seg til jobben. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

Mulighet for hjemmekontor kan også bidra til mer fleksibilitet i hverdagen for medarbeiderne, og det kan gjøre det lettere å kombinere jobb med fritid og familieliv.

 

Les mer

Konkurranser

Tiltak

 • Gjennomfør skrittellerkonkurranser, “sykle til jobben”-aksjon eller andre konkurranser som motiverer de ansatte til å gå eller sykle til jobb.

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt til jobb og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy. Konkurranser og aksjoner kan motivere de ansatte til å gjøre miljø- og helsevennlige transportvalg.

 

Les mer

Parkeringsplasser

Tiltak: 

 • Legg til rette for sykkelparkering.
 • Vurder virksomhetens minimumsbehov for parkeringsplasser.
 • Ha tilgang til elbil-ladestasjoner på eventuell parkeringsplass.
 • Vurder andre begrensninger for parkering, for eksempel behovsbaserte parkeringsplasser, parkeringsregler, avgifter, lenger avstand til parkeringsplassene osv.

 

Fakta/informasjon: 

Behovsbasert parkering er et virkemiddel som gir parkeringsplass til de ansatte som av en eller annen grunn trenger å kjøre bil til jobb (behov for å hente/levere barn, funksjonsnedsettelse, behov for bil i arbeidstiden etc.). Øvrige ansatte får dårligere tilgang på parkeringsplasser, noe som kan føre til at de heller velger alternative transportmetoder til arbeidsstedet.

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt til jobb og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast. Det bedrer også den lokale luftkvaliteten og reduserer støymengden. Mer tilgjengelige sykkelparkeringer og elbilparkeringer og mindre tilgjengelige parkeringsplasser for fossilbiler fremmer miljøvennlige transportvalg.

 

Les mer: 

Parkeringsregulering fra Transportøkonomisk institutt (tiltakskatalogen)

Samkjøring

Tiltak

 • Legg til rette for samkjøring til og fra jobb. Samkjøring kan for eksempel planlegges gjennom apper for samkjøring

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for samkjøring kan redusere mengden personbiltransport, og utnytte kapasiteten i kjøretøyene bedre. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

 

Les mer