21. juni 2019

Utlån av elsykler

Tiltak:

  • Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.
  • Utlånsordningen kan for eksempel gjennomføres med bruk av lånekort eller depositum, og biblioteket kan føre venteliste.

 

Fakta/informasjon:

Gratis utlån av elsykler er et tiltak som kan bidra til at kommunens innbyggere i større grad velger sykkel eller elsykkel som daglig transportmiddel. Dersom kommunen har som mål å øke sykkelandelen, kan dette være et virkemiddel. For mange er kjøp av elsykkel en kostbar investering, og folk kan være usikre på om bruk av elsykkel passer i deres hverdagsliv. Derfor vil en utlånsordning der man kan låne elsykkelen over en lengre periode, for eksempel én til tre uker i strekk, bidra til at man får testet ut om man bør investere i egen elsykkel.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra bibliotekene i Østfold