11. mars 2019

Hjemmekontor

Tiltak

  • Legg til rette for mobile kontorløsninger så kontormedarbeidere kan ha hjemmekontor.

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for hjemmekontor kan redusere mengden unødvendige reiser hvis den ansatte ikke trenger å være på kontoret hver dag. Dette er spesielt et effektivt tiltak for ansatte som har lang reisevei eller som er avhengig av bil for å komme seg til jobben. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

Mulighet for hjemmekontor kan også bidra til mer fleksibilitet i hverdagen for medarbeiderne, og det kan gjøre det lettere å kombinere jobb med fritid og familieliv.

 

Les mer