7. juni 2019

Sykkelvennlig arbeidsplass

Tiltak

 • Tilrettelegg for sykkelvennlig arbeidsplass, for eksempel gjennom Syklistforeningens sertifiseringsordning.
 • Eksempler på tilretteleggingstiltak er:
  • Trygg sykkelparkering, gjerne under tak
  • Garderobefasiliteter med dusj, tørkeskap og låsbare skap
  • Sykkelservice på arbeidsplassen og tilgjengelig verktøy for reparasjon
  • Støtte til vedlikehold av sykkel og til dekkskift for vintersykling
  • Utlån av sykler/elsykler til tjenestereiser og reiser til og fra arbeidsplass
  • Sponsing av sykkelutstyr som hjelm, regntøy, lykter og liknende
  • Kilometergodtgjørelse for sykkel
  • Inkluder sykling til jobb og/eller dusjing i arbeidstiden én eller flere dager i uka

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle til arbeidsplassen og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy. Sykling har også positive helseeffekter for de ansatte, og tiltak som tilrettelegger for sykling kan bedre arbeidsmiljøet og styrke trivselen.

Les mer