Tips kategori: Fornybare energikilder

Elektriske anleggsmaskiner

Tiltak:

  • Invester i én eller flere elektriske anleggsmaskiner.

 

Fakta/informasjon:

Byggeplasser har vanligvis store utslipp av klimagasser, men ny teknologi gjør det mulig å kutte utslippene kraftig. Elektriske anleggsmaskiner har null utslipp og lite støy, og de har samme egenskaper som vanlige maskiner. Noen maskiner har også utskiftbart batteri så maskinen kan driftes i lange perioder av gangen uten ladepause hvis man skifter batteri mellom skiftene.

 

Les mer:

Egenprodusert strøm og strøm fra fastnettet

Tiltak:

  • Bruk strøm fra fastnettet fremfor aggregater.
  • Produser strøm til arrangementet ved hjelp av solcellepaneler på tak, containere, lagerbygg og andre arealer som kan tas i bruk.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av solenergi er en raskt voksende form for energiproduksjon, og det finnes flere eksempler på at det kan gjøres effektivt også i Norge. Øyafestivalen begynte i 2017 å drifte en hel scene ved hjelp av egenprodusert strøm samlet opp fra rigging og gjennomføring av festivalen.

Selv om elektrisitet stort sett produseres fornybart i Norge, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig, og det er svært nyttig om virksomheter som bruker mye strøm kan være delvis selvforsynte av fornybar energi. Likevel er strøm fra strømnettet klart å foretrekke fremfor strøm produsert av dieselaggregater.

 

Solfangere på taket

Tiltak:

Ha solfangere eller solcellepaneler på taket av fabrikker og industribygg, og bruk solenergien til f.eks. oppvarming av varmtvann.

 

Fakta/informasjon:

Den Miljøfyrtårnsertifiserte betongvareprodusenten Elementsør forteller at installering av solfangere på taket til oppvarming av vann til betongproduksjon vil være en lønnsom investering på sikt. I tillegg er det en god miljøinvestering fordi man benytter fornybar, egenprodusert solenergi framfor propan til oppvarming av vannet.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Elementsør

Flisfyring

Tiltak:

  • Gjenbruk kratt og trevirke som ryddes i tjenesten (langs veier og liknende) til flisfyring, og produser vannbåren varme til oppvarming av egne bygg.

 

Fakta/informasjon:

Flisfyring er en miljøvennlig form for oppvarming av bygg og vann fordi man sparer elektrisitet og man kan utnytte energien i kvist, greiner og kratt som ellers ikke ville blitt utnyttet. Flisfyringsanlegg kan være mindre private anlegg som brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg, og man kan også selge overskuddsvarme til bygninger i nærheten.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Løvaas Maskin

Alternative oppvarmingskilder

Tiltak:

  • Benytt miljøvennlige alternative oppvarmingskilder i bygget. Gode miljøvennlige valg av oppvarmingskilder er for eksempel varmepumpe, fjernvarme, gjenvunnet varme, bioenergi (ved, flis, biopellets, biogass) eller solfangere.

 

Fakta/informasjon:

En stor andel av energibruken i en bygning går med til oppvarming, så tiltak som reduserer energibehovet knyttet til oppvarming vil være vesentlige for energisparing. Det meste av energien som brukes til oppvarmingen er elektrisitet. Elektrisitet kan brukes til mange formål der andre energikilder ikke egner seg, så å bruke alternative oppvarmingskilder som reduserer strømforbruket er et godt miljøtiltak.

Selv om elektrisitet stort sett produseres fornybart i Norge, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.