21. mai 2019

Flisfyring

Tiltak:

  • Gjenbruk kratt og trevirke som ryddes i tjenesten (langs veier og liknende) til flisfyring, og produser vannbåren varme til oppvarming av egne bygg.

 

Fakta/informasjon:

Flisfyring er en miljøvennlig form for oppvarming av bygg og vann fordi man sparer elektrisitet og man kan utnytte energien i kvist, greiner og kratt som ellers ikke ville blitt utnyttet. Flisfyringsanlegg kan være mindre private anlegg som brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg, og man kan også selge overskuddsvarme til bygninger i nærheten.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Løvaas Maskin