Side stikkor: Innkjøper

Innkjøper

Miljøkrav i innkjøp: for innkjøpere

Ved å stille miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester, bidrar du til å gi viktige økonomiske insentiver til virksomheter som tar klima- og miljøansvar.

Dersom alle etterspør miljøsertifisering med et anerkjent system for miljøledelse (som Miljøfyrtårn) når de kjøper inn varer og tjenester, vil det skape store positive ringvirkningene for mennesker og miljø. I tillegg vil det stimulere til grønn innovasjon og nytenking, som igjen vil bidra til den grønne omstillingen norsk næringsliv må gjennom de neste årene.

Disse typene krav kan du som innkjøper stille:

Miljøsertifisering er en enkel, konkret og effektiv måte å øke miljøfokuset i innkjøp. Du kan stille krav på følgende stadier i innkjøpsprosessen:

  • Miljøsertifisering som et kvalifikasjonskrav. Dette betyr at det kreves en sertifisering før man i det hele tatt får lov til å levere tilbud.
  • Miljøsertifisering som et kontraktskrav. Dette betyr at tilbyderen forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter avtaleinngåelse.
  • Miljøsertifisering som tildelingskriterium. Dette betyr at det vil telle positivt i vurderingsprosessen dersom en tilbyder kan fremvise et miljøsertifikat.

For eksempler på konkrete kravformuleringer du kan bruke til din anskaffelse, se vår veileder.

Fordeler og ringvirkninger

Ved å etterspørre miljøsertifisering i dine innkjøp kan du oppnå:

  • Miljøeffekt
  • Grønn innovasjon i næringslivet
  • Pålitelig og enkel etterprøvbar dokumentasjon på miljøinnsats

Leter du etter godkjente Miljøfyrtårn?

0

virksomheter er sertifisert

Se oversikt