Side stikkor: Bransjekriterie

Sertifiseringskriterier

Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

For å bli sertifisert må du oppfylle følgende kriterier:

  • grunnleggende felles kriterier
  • kriterier til byggeier eller leietaker
  • bransjekriterier

Egne vilkår gjelder for sertifisering av rederi. Kontakt oss for mer informasjon.

Finn sertifiseringskriterier