Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

 • Mandag 20. sept. kl. 12-13: Miljøledelse i praksis
 • Mandag 27. sept . kl. 12-13: Bevisstgjøring av risiko samt etablere gode mål og tiltak
 • Mandag 4. okt. kl. 12-13: Implementering og kommunikasjon
 • Mandag 11. okt kl. 12-13: Kontroll av systemet og videreføring av gode rutiner

Kurset legger opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset og gjør de tiltdelte oppgavene mellom hver samling. Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer 4 webinarer og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsenhet) kan delta på webinarene uten ekstra kostnad.

Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed fra kursholder i forkant av kurs.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Webløsning: Zoom.us

Mer informasjon om dette kommer nærmere kursstart i egen mail.

Program og fremdrift

WEBINAR 1 ⏬

Introduksjon til miljøfyrtårn, miljøledelsessystem og rapporteringen:

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene
 • Baseline, hva er deres utslipp?
 • Miljørapporten som et hendig verktøy
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 2 ⏬

Planleggingsfasen og hva det innebærer:

 • Risikovurdering arbeidsmiljø, sikkerhet, klima – viktige suksessfaktorer
 • Finne konkrete forbedringsområder
 • Etablere mål og tiltak for virksomheten 
 • Om å skape et mulighetsrom
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 3 ⏬

Implementering og kommunikasjon:

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet
 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 
 • Markedsføring av miljøprofilen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 4 ⏬

Kontroll av miljøledelsessystem og god praksis for miljøledelse:

 • Sjekklister
 • Vernerunde og verneombud
 • Årshjul og gode rutiner
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Kursholder

Hege Sletnes

413 03 290 // hege(a)leanspire.no

Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU og har over 20 års erfaring fra større virksomheter. Hun har mye kompetanse på kvalitetsledelse og HMS (inkl. ytre miljø) i tillegg til mange års erfaring som endringsleder. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Hege Sletnes.