Kurs: Bli Miljøfyrtårn

En effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

“Bli Miljøfyrtårn” kursene er utviklet for å veilede virksomheter mot Miljøfyrtårnsertifisering på en praktisk og engasjerende måte. Våre erfarne konsulenter leder virksomheten gjennom hver etappe av sertifiseringsprosessen. 

Hva du kan forvente fra kurset? 

 • En strukturert og standardisert tilnærming til sertifiseringsprosessen for å bli et Miljøfyrtårn. 
 • Muligheten til erfaringsutveksling med andre virksomheter. 
 • Praktisk implementering av miljøledelse. 
 • Bistand og veiledning fra en svært erfaren konsulent. 
 • Fokus på å realisere gevinster fra sertifiseringen og øke kompetansen innen bærekraft og miljø. 

Hvordan fungerer kurs for sertifisering? 

Digitale Samlinger: 

 • Kurset består av fire digitale samlinger og vil dekke alt fra hvordan virksomheten oppfyller miljøfyrtårnkriteriene til hvordan å rapportere inn klima og miljødata, samt gi en innføring i bærekraftig praksis og drift. Det vil også bli brukt tid på praktiske eksempler og belyse fordelene av å bli sertifisert. Samlingene gir også en unik mulighet til å dele erfaringer med andre virksomheter som sertifiseres for å bli et Miljøfyrtårn. 

Oppstartsmøte: 

 • Før disse samlingene, tar konsulenten et kort møte med hver virksomhet. Dette er en viktig for å bli kjent med virksomheten og deres behov. Konsulenten hjelper også til med det første oppsettet i Miljøfyrtårnportalen, og bistår med å finne de relevante kriteriesettene for virksomheten 

Arbeidsoppgaver og fremgang: 

 • Mellom hver samling får virksomheten arbeidsoppgaver som tar omtrent 1-2 dagsverk. Disse oppgavene er viktige for å anvende det som har blitt lært, besvare kriterier og forberede virksomheten til sertifiseringen. 
 • Konsulenten er også tilgjengelig ekstra støtte utenom samlingene. 

Forberedelser til sertifisering: 

 • Målet er å gjøre virksomheten klar for sertifisering innen 2-3 måneder. Sammen med konsulenten planlegger virksomheten et sertifiseringstidspunkt som passer, og sikrer at virksomheten er godt forberedt. Konsulenten gir tilbakemeldinger på kartleggingen i forkant av sertifiseringsmøtet. 

Når avholdes de digitale samlingene? 

 • Samling 1: Torsdag, 06 juni – 12:00 – 14:00
 • Samling 2: Torsdag, 20 juni – 12:00 – 14:00
 • Sommerferie
 • Samling 3: Torsdag, 22 august – 12:00 – 14:00
 • Samling 4: Torsdag, 29 august – 12:00 – 14:00

*Lenke til samlingen vil bli tilsendt av konsulent før oppstart. 

Pris: kr 11 000 eks.mva. 

 • Prisen inkluderer kurs, oppstartsmøte og kvalitetssikring av sertifiseringsgrunnlaget før sertifiseringsmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
 • Konsulenten er tilgjengelig for enkel oppfølging og spørsmål, enten via e-post eller telefon gjennom hele sertifiseringsperioden.
 • Ytterligere veiledningstimer er tilgjengelig for kr 1000/t eks mva.
 • Flere deltakere fra samme virksomhet kan delta. 
 • Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

  Kansellering: Vi tar forbehold om at kurset kan avlyses ved for få påmeldte, da vil det avtales individuell oppfølging med den enkelte virksomhet. 

  Hvem passer kurset for? 

  • Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Virksomhetene bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene, men også etter at sertifiseringen er på plass. 
  • Passer for alle bransjer. 
  • Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. 

  Program og fremdrift

  Konsulenten tar kontakt før første kursdag for å planlegge oppstartsmøte.

  Samling 1 ⏬ Hva er utgangspunktet? (2t)

  Samling 1: Hva er utgangspunktet?

  • Introduksjon til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering 
  • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene 
  • Forankring i virksomheten 
  • Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen 
  • Innrapportering, hva er dagens utgangspunkt? 
  • Etablere nødvendige rutiner for gjennomføring 
  • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
  Samling 2 ⏬ Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det? (2t)

  Samling 2: Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det?

  • Resultatene fra rapporten  
  • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst? 
  • Kontinuerlig forbedring – styringskriteriene og styringsverktøyet
  • Miljøpolicy 
  • SMART-E mål og tiltak 
  • Andre styrende dokumenter og prosesser 
  • Samsvar med lover og forskrifter 
  • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
    Samling 3 ⏬ Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet? (2t)

    Samling 3: Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet?

    Tematiske kriterier 

    • Avfall og ombruk og håndtering av farlig avfall 
    • Innkjøp og krav til leverandører 
    • Transport  
    • Energi 
    • Naturmangfold 
    • Utslipp til vann, luft og grunn 
    • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
    Samling 4 ⏬ Hvordan forberede seg best mulig til sertifiseringsmøtet og tiden etter sertifisering? (2t)

    Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

    • Offentliggjøring og åpenhet 
    • Viktige elementer for å lykkes med å skape eierskap til temaet 
    • Involvering av interessenter  
    • Markedsføring av miljøprofilen 
    • Kontrollrutiner for å følge opp arbeidet 
    • Årshjul og systemrutiner 
    • Om sertifiseringsmøte 
    • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering 

    Kursholder

    Elin Huseby
    48 13 36 24 // elin@kaizenconsult.no

    Elin er utdannet ingeniør innen kvalitets- og HMS-ledelse fra Høgskolen på Vestlandet. Hun har bred erfaring som spenner over olje- og gassbransjen, produksjon, bygg- og anleggssektoren, samt den kommunale sektoren. Elin er daglig leder og gründer av Kaizen Consult AS som leverer kurs og konsulenttjenester innen HMS, lean, ytre miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Elin er også sertifisert risk manager (QMCe), revisjonsleder (QLA) og godkjent Miljøfyrtårnkonsulent.

    Som en erfaren kursholder tilbyr Elin jevnlig kurs, blant annet HMS-kurs for ledere og verneombudskurs. Hun brenner for kontinuerlig forbedring, standardisering og involvering.

    Ved spørsmål kan du ringe 48133624 eller sende en epost til elin@kaizenconsult.no