Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn-kurs med Pål Svenssen en effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Ønsker du en effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert, med tett oppfølging underveis? Dette kursopplegget er utviklet for å levere nettopp det.

Hva du kan forvente fra kurset?

 • Mitt fremste mål er at dere som deltar i kurset skal bli sertifiseringsklare på en ubyråkratisk, effektiv måte, tilpasset deres behov og omstendigheter
 • Gjennom kurset implementerer dere miljøledelse – et system for å oppnå reelle miljøresultater i dag og i fremtiden
 • Samtidig er jeg opptatt av at Miljøfyrtårnsertifiseringen skal skape lønnsomhet for dere gjennom styrket konkurransekraft og omdømme, engasjerte medarbeidere og lavere kostnader. Jeg setter derfor av tid til å gi konkrete forslag og eksempler til hvordan dere oppnår dette
 • Sist, men ikke minst, har jeg fokus på å bygge bærekraftskompetanse og -engasjement blant dere som er med i kurset og blant medarbeiderne deres. Dette er sentralt for å oppnå resulater over tid

Hva tidligere deltagere sier?

*****

«Pål var tilgjengelig for oss hele tiden, det gjorde at vi følte oss trygge og godt ivaretatt. Hvis vi hadde spørsmål så fikk vi raskt en tilbakemelding fra han.», Lene Ristesund, Miljøfyrtårnansvarlig i Assist Haugesund

*****

«Pedagogisk oppbygning. Høy grad av service. Hurtige og konkrete tilbakemeldinger. God kommunikasjon.» Erik Midtbø Kvamme, Miljøfyrtårnansvarlig i Inventura Trondheim

*****

«Vi satte pris på Pål som tilgjengelig og engasjert veileder. Det var godt strukturert med en oversiktlig gjennomgang.» Tina Taule, Miljøfyrtårnansvarlig i AdviseTech

*****

«Ryddig og oversiktlig veiledning hele veien.», Unni Flengsrud Oustad, Miljøfyrtårnansvarlig i Kong Arthur AS

*****

«Veldig imøtekommende og hjelpsom», Fernanda Eggen, Miljøfyrtårnansvarlig i Samfunnsøkonomisk Analyse

*****

«Ryddig og engasjerende. Vi fikk mange tips, verktøy og hjelpemidler underveis som var nyttige i prosessen mot sertifisering.», Britt Hege Bergman, Miljøfyrtårnansvarlig i VIA Færder

*****

«Bra oppfølging.», Kristian Notto, Daglig leder i Notto Tekstil & Solskjerming

*****

«Ærlig, redelig og profesjonell rådgivning, utført av Pål Svenssen som har gode verdier som stemmer med våre.», Cathrine Dreyer, Miljøfyrtårnansvarlig i Appex

*****

«Rask tilbakemelding.», Solfrid Bjørnstøl, Miljøfyrtårnansvarlig i Advokatfirma Tofte

Hvordan går vi frem?

Dere deltar i fem digitale samlinger, der vi trekker de store linjene innen bærekraftig utvikling, går grundig gjennom Miljøfyrtårnkriteriene og ser på konkrete eksempler på hvordan dere løser kriteriene.

Samtidig følger jeg dere opp individuelt, typisk med to møter per virksomhet, for å gi dere god fremdrift og diskutere eventuelle spørsmål dere måtte ha underveis.

Jeg gir i tillegg tilbakemeldinger på all dokumentasjon i forkant av sertifiseringsmøtet, for å sikre at dere er så godt forberedt som mulig.

Når avholdes webinarene?

 • Onsdag 23. august, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 30. august, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 6. september, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 13. september, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 20. september, kl. 9:30 – 11:00

For kurs med oppstart 1. februar, legges opp til at dere kan være sertifiseringsklare fra uke 10.

Pris: kr 10 500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og individuell oppfølging med rådgiver. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Hver virksomhet har mulighet til å sende flere deltagere til hvert av møtene/webinarene.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Deltagende virksomheter bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Passer for alle bransjer.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Info om webinarene

WEBINAR 1 ⏬ Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

 • Introduksjon til kurset
 • Miljøfyrtårn: Hvordan lykkes i sertifiseringsprosessen?
 • Strategisk miljøledelse: Hvordan oppnå positiv og varig miljøeffekt?
 • Forankring: Hvordan oppnå god forankring?
 • Organisering: Hvem bør involveres internt? Hvordan gjøre det mest effektivt?
 • Oppgaver til neste gang
WEBINAR 2 ⏬ Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

 • Kontinuerlig forbedring
 • Miljøpolicy og mål
 • Tiltak
 • Innrapportering
 • Resultater og statistikk
 • Klimaregnskap
WEBINAR 3 ⏬ Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Transport
WEBINAR 4 ⏬ Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskapp

Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskap

 • Avfall og ombruk
 • Naturmangfold og arealbruk
 • Energi
 • Eierskap
WEBINAR 5 ⏬ Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft

Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft & konkurransekraft

 • Sertifisering: Hvordan lykkes i møte med sertifisør
 • Internt engasjement: Hvordan involvere de ansatte og skape internt engasjement?
 • Omdømmeløft & konkurransekraft: Hvordan bruke Miljøfyrtårn til å skape konkurransekraft?
Profilbilde av kursholder

Kursholder

Pål Svenssen

48 49 86 68 // pal(a)svenssenesg.no // svenssenesg.no

Pål er brennende opptatt av bærekraft og var i 2023 finalist i kåringen av Årets Miljøfyrtårnkonsulent.


Han er vert for podcasten Bærekraftslederne, der han intervjuer ledestjerner innen norsk næringsliv om deres bærekraftssatsing, inkludert FINN, IKEA, , Stormberg, Jernia, Elkjøp og Oda.


Fra tidligere er Pål utdannet siviløkonom fra London School of Economics, og har jobbet tett med små og store bedrifter – inkludert Apple, Amazon, Schibsted og Ringnes – i Norge og internasjonalt i snart 20 år.

Kontakt kursholder ved spørsmål.