Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Onsdag 30. august kl. 13:00
 • Onsdag 06. september kl. 13:00
 • Onsdag 13. september kl. 13:00
 • Onsdag 20. september kl. 13:00

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene

Pris: kr 10500 eks.mva.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etterhvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

MODUL 1: Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter ⏬

Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:

 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
 • Kartlegging vesentlige miljøaspekter
 • Vesentlighetsscore og vektig (Vesentlighetsanalyse)
 • Hjelpeverktøy til Miljøfyrtårn
 • Arbeidsoppgaver knyttet til styringsverktøyene.
MODUL 2: Plan, mål, delmål og tiltak ⏬

Plan, mål, delmål og tiltak:

 • Virksomhetens miljøpolitikk
 • Miljømål og delmål
 • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
 • Fordeling av oppgaver og ansvar
 • Arbeidsoppgaver knyttet til plan, mål og tiltak
MODUL 3: : Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp ⏬

Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp:

 • Styrende dokumenter og rutiner
 • Lovbestemte krav og bestemmelser
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Reise- og transport rutiner
 • Energibruk og energiattest
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
MODUL 4: Innrapportering, evaluering og sertifisering ⏬

Innrapportering, evaluering og sertifisering:

 • Kontroll av miljøstyringssystemet
 • Ledelsens gjennomgang
 • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Forbedringsområder og evaluering
 • Avslutte arbeidet med innrapportering
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Kursholder

Rune Drægni

900 25 168 // rune(a)mobman.no

Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn bla. for bilbransjen.

Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil.

Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse.

Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.

Kontakt kursholder ved spørsmål.