Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Skreddersydd kurs for reiselivsbedrifter og servicebedrifter i Norge

Kurset passer for alle små og mellomstore reiselivsbedrifter og andre tjenesteytende næringer.

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

 • Torsdag 16. mars 10:00-11:30
 • Torsdag 30. mars 10:00-11:30
 • Torsdag 20. april 10:00-11:30
 • Torsdag 11. mai 10:00-11:30

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Bransjespesifikke kriterier:

Fordeling etter bransjekriterier skjer etter påmelding. Det blir mulig for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og inntil 3 måneder etter kursstart. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 måneder, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver underveis i kurset. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen avtale inngås med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Inntil to representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter i reiseliv/service/handelsbransjen med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. 

Større virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Presentasjoner og maler sendes fortløpende, både før og etter hver kursdag.

Individuelt digitalt oppstartsmøte

WEBINAR 1 ⏬
 • Miljøfyrtårn og prosessen videre
 • Prinsipper for god miljøledelse
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Forankring i virksomheten – suksessfaktorer
 • Arbeidsoppgaver til neste gang
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
WEBINAR 2 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Miljøfyrtårnportalen som styringsverktøy for miljøledelse – sett i sammenheng med reiselivets miljøaspekter.  Vi ser på hvordan virksomheten kan arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 3 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Temavise kriterier – arbeidsmiljø, transport, energi, avfall og ombruk
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 4 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Offentlighetskriterier
 • Ferdigstille arbeidet og vi rigger oss for sertifisering. 
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier

Kursholder

Wenche Nygård Eeg

909 12 248 // wenche(a)ctma.no

Wenche er en erfaren konsulent med lang og bred erfaring fra ledende stillinger i reiselivet. Hun har en bachelor i reiselivsledelse og reiselivsmarkedsføring. Wenche har de siste årene jobbet som rådgiver innenfor reiselivsutvikling, cruiseutvikling, Travel Management, som Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør for Certnor AS.

Kontakt kursholder ved spørsmål.


* Kursholder tar forbehold om avbestilling av kurs ved for få påmeldt.