Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

4 x 1 time på Zoom (5 uker intensiv)

 • Torsdag 20. oktober, kl. 13-14
 • Torsdag 27. oktober, kl. 13-14
 • Torsdag 03. november, kl. 13-14
 • Torsdag 10. november, kl. 13-14

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset og gjør de tiltdelte oppgavene mellom hver samling.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer 4 webinarer og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme sertifiseringsenhet kan delta på webinarene uten ekstra kostnad.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk. 

Kansellering: Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed fra kursholder i forkant av kurs.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Webløsning: Zoom.us

https://zoom.us/

Mer informasjon om dette kommer nærmere kursstart i egen mail.

Program og fremdrift

WEBINAR 1 ⏬ Miljøledelse og vesentlighetsanalyse

Webinar 1: Miljøledelse og vesentlighetsanalyse

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene
 • Forankring i virksomheten
 • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst?
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 2 ⏬ SMARTE Mål, tiltak og rapportering

Webinar 2: SMARTE Mål, tiltak og rapportering

 • Finne konkrete forbedringsområder
 • Etablere mål, tiltak og måleparametre for virksomheten 
 • Rapporteringsrutiner
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 3 ⏬ Implementering, transparens og innsyn

Webinar 3:  Implementering, transparens og innsyn

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet
 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 
 • Markedsføring av miljøprofilen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang
WEBINAR 4 ⏬ Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

 • Krav om rutiner og praksis på arbeidsmiljø, energi, transport, avfall og ombruk
 • Årshjul og systemrutiner
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

1-1 møte med virksomhet: Alle som deltar på kurs får tilbud om et individuelt møte med kursholder før ferdigstillelse. Her vil vi gå gjennom bransjekriterier og andre individuelle spørsmål som har dukket opp i prosessen. Møtet vil også fungere som en kontroll av alt som skal leveres og kursholder vil gå gjennom arbeid utført av virksomhet før møtet. 

Kursholder

Hege Sletnes

413 03 290 // hege(a)leanspire.no

Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU med spesialisering i bærekraft og endringsledelse. Hun har over 25 års erfaring som miljørådgiver og endringsleder fra DNV, AG gruppen, Bellona og VAV Oslo og skatteetaten. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.


Spørsmål?

Kontakt kursholder Hege Sletnes, www.leanspire.no (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)