Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnkurs med Pål Svenssen en effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Kursdatoer – webinarer

Kurset gjennomføres gjennom fire digitale samlinger, samt to individuelle møter med hver virksomhet. Dette gir mulighet til å gå gjennom din bedrifts bransjekriterier, diskutere eventuelle spørsmål dere måtte ha underveis og sikre god progresjon.

Det legges opp til at kursdeltagerne skal være sertifiseringsklare etter gjennomført kurs, fra uke 22.

Fellessamlingene avholdes på følgende tidspunkter:

 • Onsdag 27. april, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 4. mai, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 11. mai, kl. 9:30 – 11:00
 • Onsdag 25. mai, kl. 9:30 – 11:00

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og to individuelle møter med rådgiver. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Dersom dere ønsker mer bistand underveis, kan egen prisavtale gjøres.

Hver virksomhet har mulighet til å sende flere deltagere til hvert av møtene/webinarene.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Deltagende virksomheter bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Passer for alle bransjer.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Før- og etter kurset ⏬

I tillegg til webinarene arrangeres to individuelle møter med hver virksomhet – ett i forkant av kurset og ett underveis. Det første møtet gir mulighet til å avklare bransjekriterier, forberede organisasjonen for sertifiseringen og diskutere eventuelle spørsmål. Det andre møtet er en mulighet til å gi råd underveis, diskutere spørsmål som har dukket opp og sikre god progresjon.

WEBINAR 1 ⏬ Introduksjon til Miljøfyrtårn, bærekraftsledelse og -rapportering
 • Introduksjon til kurset
 • Miljøfyrtårn: Hvordan lykkes med sertifiseringsprosessen?
 • Organisering: Hvem bør involveres internt? Hvordan gjøre det mest effektivt?
 • Miljøfyrtårnportalen: Hvordan bruke den?
 • Bærekraftsledelse: Hva er bærekraftsledelse? Hvorfor er det viktig? Hva kreves?
 • Oppgaver til neste gang
WEBINAR 2 ⏬ Systemkrav, arbeidsmiljø og innkjøp
 • Systemkrav
 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Oppgaver til neste gang
WEBINAR 3 ⏬ Energi, transport og avfall & ombruk
 • Energi
 • Transport
 • Avfall & ombruk
 • Oppgaver til neste gang
WEBINAR 4 ⏬ Kommunikasjon, rapportering og sertifisering
 • Intern kommunikasjon: Hvordan oppnå involvering og engasjement?
 • Ekstern kommunikasjon: Hvordan oppnå salg- og omdømmeløft?
 • Miljørapportering:
 • Sertifiseringsprosessen: Hvordan lykkes?

Kursholder

Pål Svenssen

48 49 86 68 / pal(a)svenssenesg.no

Pål er utdannet siviløkonom fra London School of Economics, har jobbet tett med små og store bedrifter – inkludert Apple, Amazon, Schibsted og Ringnes – i Norge og internasjonalt i snart 20 år, og er vert for podcasten Bærekraftslederne. Pål er brennende opptatt av å formidle systematisk bærekraftsarbeid, samtidig som deltagerne på kurset skal oppleve kommersielle fordeler, som salg- og omdømmeløft, mer motiverte ansatte og tryggere drift og leverandørkjede. Pål har fokus på å levere så effektive og engasjerende kurs som mulig.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Pål Svenssen.