Gruppeveiledning: Bli Miljøfyrtårn

En effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

“Bli Miljøfyrtårn” – gruppeveiledning er utviklet for å veilede virksomheter mot Miljøfyrtårnsertifisering på en praktisk og engasjerende måte. Våre erfarne konsulenter leder virksomheten gjennom hver etappe av sertifiseringsprosessen. 

Hva du kan forvente fra gruppeveiledning? 

 • En strukturert og standardisert tilnærming til sertifiseringsprosessen for å bli et Miljøfyrtårn. 
 • Muligheten til erfaringsutveksling med andre virksomheter. 
 • Praktisk implementering av miljøledelse. 
 • Bistand og veiledning fra en svært erfaren konsulent. 
 • Fokus på å realisere gevinster fra sertifiseringen og øke kompetansen innen bærekraft og miljø. 

Hvordan fungerer gruppeveiledning for sertifisering? 

Digitale Samlinger: 

 • Gruppeveiledning består av fire digitale samlinger og vil dekke alt fra hvordan virksomheten oppfyller miljøfyrtårnkriteriene til hvordan å rapportere inn klima og miljødata, samt gi en innføring i bærekraftig praksis og drift. Det vil også bli brukt tid på praktiske eksempler og belyse fordelene av å bli sertifisert. Samlingene gir også en unik mulighet til å dele erfaringer med andre virksomheter som sertifiseres for å bli et Miljøfyrtårn. 

Oppstartsmøte: 

 • Før disse samlingene, tar konsulenten et kort møte med hver virksomhet. Dette er en viktig for å bli kjent med virksomheten og deres behov. Konsulenten hjelper også til med det første oppsettet i Miljøfyrtårnportalen, og bistår med å finne de relevante kriteriesettene for virksomheten 

Arbeidsoppgaver og fremgang: 

 • Mellom hver samling får virksomheten arbeidsoppgaver som tar omtrent 1-2 dagsverk. Disse oppgavene er viktige for å anvende det som har blitt lært, besvare kriterier og forberede virksomheten til sertifiseringen. 
 • Konsulenten er også tilgjengelig ekstra støtte utenom samlingene. 

Forberedelser til sertifisering: 

 • Målet er å gjøre virksomheten klar for sertifisering innen 2-3 måneder. Sammen med konsulenten planlegger virksomheten et sertifiseringstidspunkt som passer, og sikrer at virksomheten er godt forberedt. Konsulenten gir tilbakemeldinger på kartleggingen i forkant av sertifiseringsmøtet. 

Når avholdes de digitale samlingene? 

 • Samling 1: Tirsdag, 27 august – 10:00 – 12:00
 • Samling 2: Tirsdag, 03 september – 10:00 – 12:00
 • Samling 3: Tirsdag, 17, september – 10:00 – 12:00
 • Samling 4: Tirsdag, 24 september – 10:00 – 12:00

*Lenke til samlingen vil bli tilsendt av konsulent før oppstart. 

Pris: Fra kr 11 000 eks.mva. 

 • Prisen inkluderer gruppeveiledning, oppstartsmøte og kvalitetssikring av sertifiseringsgrunnlaget før sertifiseringsmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
 • Konsulenten er tilgjengelig for enkel oppfølging og spørsmål, enten via e-post eller telefon gjennom hele sertifiseringsperioden.
 • Det kan oppstå ekstra kostnader for virksomheter som krever mer omfattende konsulentrådgivning, som har en kompleks drift (flere kriteriesett) eller betydelige miljøpåvirkninger.
 • Ytterligere veiledningstimer er tilgjengelig for kr 1000/t eks mva.
 • Flere deltakere fra samme virksomhet kan delta. 
 • Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering. 

Kansellering: Vi tar forbehold om at gruppeveiledning kan avlyses ved for få påmeldte, da vil det avtales individuell oppfølging med den enkelte virksomhet. 

Hvem passer gruppeveiledning for? 

 • Gruppeveiledning passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Virksomhetene bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom samlingene, men også etter at sertifiseringen er på plass. 
 • Passer for alle bransjer. 
 • Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. 

Program og fremdrift

Konsulenten tar kontakt før første samling for å planlegge oppstartsmøte.

Samling 1 ⏬ Hva er utgangspunktet? (2t)

Samling 1: Hva er utgangspunktet?

 • Introduksjon til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering 
 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene 
 • Forankring i virksomheten 
 • Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen 
 • Innrapportering, hva er dagens utgangspunkt? 
 • Etablere nødvendige rutiner for gjennomføring 
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
Samling 2 ⏬ Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det? (2t)

Samling 2: Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det?

 • Resultatene fra rapporten  
 • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst? 
 • Kontinuerlig forbedring – styringskriteriene og styringsverktøyet
 • Miljøpolicy 
 • SMART-E mål og tiltak 
 • Andre styrende dokumenter og prosesser 
 • Samsvar med lover og forskrifter 
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
   Samling 3 ⏬ Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet? (2t)

   Samling 3: Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet?

   Tematiske kriterier 

   • Avfall og ombruk og håndtering av farlig avfall 
   • Innkjøp og krav til leverandører 
   • Transport  
   • Energi 
   • Naturmangfold 
   • Utslipp til vann, luft og grunn 
   • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
   Samling 4 ⏬ Hvordan forberede seg best mulig til sertifiseringsmøtet og tiden etter sertifisering? (2t)

   Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

   • Offentliggjøring og åpenhet 
   • Viktige elementer for å lykkes med å skape eierskap til temaet 
   • Involvering av interessenter  
   • Markedsføring av miljøprofilen 
   • Kontrollrutiner for å følge opp arbeidet 
   • Årshjul og systemrutiner 
   • Om sertifiseringsmøte 
   • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering 

   Gruppeveileder

   Unn Endresen

   901 34 614 // unnend(a)ies-unn-endresen.no

   Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør, for Enkeltvirksomheter, Konsern og Kommuner.  Hun arbeider fulltid med miljøledelse og har over 25 års erfaring innen klima- og miljøtematikken. Blant annet som Miljøansvarlig Skandinavia i Oljeserviceindustrien, og laboratorieansvarlig og kjemiker for forskning og utvikling innen ytre miljø. Unn har også helsefaglig utdannelse og holder kurs innen helse- og arbeidsmiljø/ førstehjelp/HjertePulsTrening.

   Kontakt konsulent ved spørsmål.