Kurs: Bli Miljøfyrtårn

En effektiv og engasjerende vei til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

“Bli Miljøfyrtårn” kursene er utviklet for å veilede virksomheter mot Miljøfyrtårnsertifisering på en praktisk og engasjerende måte. Våre erfarne konsulenter leder virksomheten gjennom hver etappe av sertifiseringsprosessen. 

Hva du kan forvente fra kurset? 

 • En strukturert og standardisert tilnærming til sertifiseringsprosessen for å bli et Miljøfyrtårn. 
 • Muligheten til erfaringsutveksling med andre virksomheter. 
 • Praktisk implementering av miljøledelse. 
 • Bistand og veiledning fra en svært erfaren konsulent. 
 • Fokus på å realisere gevinster fra sertifiseringen og øke kompetansen innen bærekraft og miljø. 

Hvordan fungerer kurs for sertifisering? 

Digitale Samlinger: 

 • Kurset består av fire digitale samlinger og vil dekke alt fra hvordan virksomheten oppfyller miljøfyrtårnkriteriene til hvordan å rapportere inn klima og miljødata, samt gi en innføring i bærekraftig praksis og drift. Det vil også bli brukt tid på praktiske eksempler og belyse fordelene av å bli sertifisert. Samlingene gir også en unik mulighet til å dele erfaringer med andre virksomheter som sertifiseres for å bli et Miljøfyrtårn. 

Oppstartsmøte: 

 • Før disse samlingene, tar konsulenten et kort møte med hver virksomhet. Dette er en viktig for å bli kjent med virksomheten og deres behov. Konsulenten hjelper også til med det første oppsettet i Miljøfyrtårnportalen, og bistår med å finne de relevante kriteriesettene for virksomheten 

Arbeidsoppgaver og fremgang: 

 • Mellom hver samling får virksomheten arbeidsoppgaver som tar omtrent 1-2 dagsverk. Disse oppgavene er viktige for å anvende det som har blitt lært, besvare kriterier og forberede virksomheten til sertifiseringen. 
 • Konsulenten er også tilgjengelig ekstra støtte utenom samlingene. 

Forberedelser til sertifisering: 

 • Målet er å gjøre virksomheten klar for sertifisering innen 2-3 måneder. Sammen med konsulenten planlegger virksomheten et sertifiseringstidspunkt som passer, og sikrer at virksomheten er godt forberedt. Konsulenten gir tilbakemeldinger på kartleggingen i forkant av sertifiseringsmøtet. 

Når avholdes de digitale samlingene? 

 • Samling 1: Tirsdag, 27 august – 10:00 – 12:00
 • Samling 2: Tirsdag, 03 september – 10:00 – 12:00
 • Samling 3: Tirsdag, 17, september – 10:00 – 12:00
 • Samling 4: Tirsdag, 24 september – 10:00 – 12:00

*Lenke til samlingen vil bli tilsendt av konsulent før oppstart. 

Pris: kr 11 000 eks.mva. 

 • Prisen inkluderer kurs, oppstartsmøte og kvalitetssikring av sertifiseringsgrunnlaget før sertifiseringsmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
 • Konsulenten er tilgjengelig for enkel oppfølging og spørsmål, enten via e-post eller telefon gjennom hele sertifiseringsperioden.
 • Ytterligere veiledningstimer er tilgjengelig for kr 1000/t eks mva.
 • Flere deltakere fra samme virksomhet kan delta. 
 • Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

  Kansellering: Vi tar forbehold om at kurset kan avlyses ved for få påmeldte, da vil det avtales individuell oppfølging med den enkelte virksomhet. 

  Hvem passer kurset for? 

  • Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system. Virksomhetene bør ha en motivert prosjektleder, som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene, men også etter at sertifiseringen er på plass. 
  • Passer for alle bransjer. 
  • Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. 

  Program og fremdrift

  Konsulenten tar kontakt før første kursdag for å planlegge oppstartsmøte.

  Samling 1 ⏬ Hva er utgangspunktet? (2t)

  Samling 1: Hva er utgangspunktet?

  • Introduksjon til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering 
  • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene 
  • Forankring i virksomheten 
  • Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen 
  • Innrapportering, hva er dagens utgangspunkt? 
  • Etablere nødvendige rutiner for gjennomføring 
  • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
  Samling 2 ⏬ Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det? (2t)

  Samling 2: Hvor er fotavtrykket størst og hvordan kan vi gjøre noe med det?

  • Resultatene fra rapporten  
  • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst? 
  • Kontinuerlig forbedring – styringskriteriene og styringsverktøyet
  • Miljøpolicy 
  • SMART-E mål og tiltak 
  • Andre styrende dokumenter og prosesser 
  • Samsvar med lover og forskrifter 
  • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
    Samling 3 ⏬ Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet? (2t)

    Samling 3: Hvordan danne et solid grunnlag for miljøarbeidet?

    Tematiske kriterier 

    • Avfall og ombruk og håndtering av farlig avfall 
    • Innkjøp og krav til leverandører 
    • Transport  
    • Energi 
    • Naturmangfold 
    • Utslipp til vann, luft og grunn 
    • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang 
    Samling 4 ⏬ Hvordan forberede seg best mulig til sertifiseringsmøtet og tiden etter sertifisering? (2t)

    Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

    • Offentliggjøring og åpenhet 
    • Viktige elementer for å lykkes med å skape eierskap til temaet 
    • Involvering av interessenter  
    • Markedsføring av miljøprofilen 
    • Kontrollrutiner for å følge opp arbeidet 
    • Årshjul og systemrutiner 
    • Om sertifiseringsmøte 
    • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering 

    Kursholder

    Unn Endresen

    901 34 614 // unnend(a)ies-unn-endresen.no

    Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør, for Enkeltvirksomheter, Konsern og Kommuner.  Hun arbeider fulltid med miljøledelse og har over 25 års erfaring innen klima- og miljøtematikken. Blant annet som Miljøansvarlig Skandinavia i Oljeserviceindustrien, og laboratorieansvarlig og kjemiker for forskning og utvikling innen ytre miljø. Unn har også helsefaglig utdannelse og holder kurs innen helse- og arbeidsmiljø/ førstehjelp/HjertePulsTrening.

    Kontakt kursholder ved spørsmål.