Lansering av flere store nyheter:

– Løfter Miljøfyrtårn-ordningen et stort steg videre

|


Endelig
har dagen kommet: Miljøfyrtårn lanserer nye felleskriterier
og nytt digitalt styringsverktøy!

– Med denne lanseringen løfter vi Miljøfyrtårn-ordningen et stort steg videre: Vi gir virksomheter bedre forutsetninger og verktøy til å jobbe med vesentlige miljø- og klimapåvirkninger i hele verdikjeden – og til å styrke forankringen både hos ledelse og ansatte, forteller en fornøyd Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn. 

De nye felleskriteriene er enda mer spisset på hvordan virksomheter innfører miljøledelse. Den oppdaterte og velfylte verktøykassen gir oppskrifter, fremgangsmåter og oversikt over hvordan du setter gode mål, konkrete tiltak, samt god historikk og oversikt over resultatene som oppnås. Og ikke minst tilbyr vi nå et gratis digitalt styringsverktøy for alle Miljøfyrtårn-virksomheter, som bidrar til målrettet og effektiv ledelse av miljøarbeidet.

De nye felleskriteriene har også som ambisjon å forsterke forankringen av miljøarbeidet i organisasjonen ved å øke involveringen av virksomhetens medarbeidere, og samtidig styrke ansvaret og oppfølgingen i ledelsen.

– For å lykkes med grønn omstilling må det bygges en kultur for endring, og man må ha medarbeidere som kan gjøre det og en ledelse som får det til å skje, forteller Ytreberg.

Hva er nytt?

1) Sertifiseringskriterier som gir økt miljøeffekt ved å:

 •  Adressere det som er relevant og vesentlig i virksomhetens verdikjeder
 • Sikre tyngre ledelseforankring og effektiv målstyring
 • Gi bedre kontroll på arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring

Se de nye felleskriteriene her.

2) Nytt digitalt styringsverktøy som gir:

 • Verdifull styringsinformasjon på miljøarbeidet
 • Full oversikt over mål, tiltak og effekt
 • Grafisk oversikt over prestasjoner inkludert klimaregnskap

Les om styringsverktøyet her. 

Lurer du på hvordan virksomheten kan komme i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering? 

Dette sier norsk næringsliv om lanseringen:

LO-sekretær og styreleder i Miljøfyrtårn, Are Tomasgard:

– Behovet for smarte verktøy som bidrar til grønn omstilling av norske arbeidsplasser er stort. Som styreleder i Miljøfyrtårn er jeg stolt og glad for å kunne gi et effektivt og konkret bidrag! 


Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB-Norge:

– Gode verktøy er svært viktig for at landets små og mellomstore bedrifter skal lykkes med grønn omstilling, og Miljøfyrtårn er godt plassert i førersetet. Gratulerer så mye!

 

Alise Johannessen Hjellbrekke, intern prosjektleder for resertifisering i Norconsult:

– Det gir oss verdi at vi gjennom Miljøfyrtårn-ordningen kartlegger og rapporterer utvikling i den miljøpåvirkningen vi har gjennom egen drift. Gratulerer så mye med nye felleskriterier! 

 

Tord Dale, leder for bærekraft i Virke: 

– Viljen er der hos mange, men ambisiøse klimamål krever mer enn vilje. Miljøfyrtårns nye kriterier og verktøy bidrar til at virksomheter evner å lykkes mer effektivt med sitt klima- og miljøarbeid, og det applauderer jeg.

 


Trond Martin Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:


– Grønn omstilling vil være viktig for den fremtidige konkurransekraften til våre 1100 medlemsbedrifter. Miljøfyrtårn gjør det lønnsomt og effektivt å komme i gang. Gratulerer så mye med en svært viktig lansering! 

En Miljøfyrtårn-sertifisering skal være effektivt, konkret og lønnsomt.

Vi tilbyr et miljøledelsessystem som effektivt:

 • reduserer miljøbelastningen
 • stimulerer til grønn omstilling, og
 • øker konkurransekraften.

Ønsker du tips til hvordan virksomheten din kan lykkes med bærekraft? Her kan du lese syv ledere sine beste tips. 

Hvorfor gjør vi endringer?

For å sikre at Miljøfyrtårn har relevans inn i en ny tid, og overfor et arbeidsliv som må gjennom en grønn omstilling, erkjenner vi at vi trenger nye sertifiseringskriterier og nye digitale hjelpemidler. Stiftelsen Miljøfyrtårn har derfor investert store ressurser i å videreutvikle både sertifiseringsverktøyet og miljøledelsesystemet, slik at vi lykkes med å være et verktøy for grønn omstilling.

Her er fire drivere som vil ha stor påvirkning for norske virksomheter og arbeidsplasser i fremtiden:

1. NYE REGULERINGER – les mer 🡣

I tiden som kommer vil norske lover og forskrifter vris slik at de forsterker regjeringens overordnede mål om grønn omstilling, mindre utslipp, langt mer effektiv bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Det blir ytterligere forsterket av EUs grønne giv, som er EUs vekststrategi frem mot 2050, og samtidig en svært omfattende plan for hvordan EU- og EØS-området skal bli klimanøytrale innen 2050, uten at det går på bekostning av naturmangfold.

De neste årene vil norsk lov implementere EU-direktiver om sirkularitet, plastreduksjon, utslippsnivåer, fornybar energi og bevaring av naturmangfold m.m. Det får konkrete følger for norske virksomheter, både store og små.

Noen konkrete krav/reguleringer det er sannsynlig at vil omfattes i den norske lov i løpet av de nærmeste årene er krav til designfasen til et produkt, krav til at produkter kan repareres, krav til utleie og strengere krav til markedsføring av bærekraft.

2. FINANSIELLE DRIVERE – les mer 🡣

I takt med nye reguleringer og endret etterspørsel, vil investorer som har mål om langsiktig avkastning, stille krav om bærekraft og klimatiltak. Dette gjelder alt fra mindre lån til større oppkjøp og investeringer. Banknæringen vil i stadig større grad gjøre risikovurderinger av sine kunder og deres aktiviteter relatert til bærekraft og lønnsomhet.

Også virkemiddelapparatet skrus stadig mer til for å stimulere til lavere klimautslipp. Det blir kort og godt dyrere å se bort fra miljø – og desto mer lønnsomt å velge miljø- og klimavennlige løsninger.

3. ETTERSPØRSEL – les mer 🡣

Etterspørselen etter bærekraft er stadig sterkere:

 • Store aktører som leter etter leverandører av varer og tjenester, stiller allerede krav om klimaregnskap og ansvarlighet.
 • Offentlige innkjøpere stiller miljøkrav i anbudskonkurranser.
 • Og forbrukere tar i stadig større grad hensyn til bærekraft når de velger sine varer og tjenester.
4. ETISK ANSVAR – les mer 🡣

I takt med erkjennelsen av at jorda er i ferd med å ødelegges av et altfor høyt forbruk av ressurser og av klimaendringer og tap av naturmangfold, ønsker stadig flere bedrifter å ta et eget ansvar for å snu den negative utviklingen.

En bedrift eksisterer ikke i et vakuum, men er en brikke i en større helhet:

Ringvirkningene av bedriftens aktiviteter sprer seg langt ut over virksomhetens fire vegger.
Motivasjonen til å gi tilbake til fellesskapet og til fremtidige generasjoner kan være motivert av en moralsk forpliktelse.
Arbeidstakere (og arbeidsgivere) er i stadig større grad er opptatt av å gjøre noe meningsfullt og bidra til positiv endring (viser undersøkelser).

Stor feiring internt i Miljøfyrtårn

Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn:

– Vi har jobbet med denne lanseringen i over to år og er enormt stolte og glade for å kunne dele dette med norsk næringsliv! Verden, Norge og fremtidens arbeidsplasser trenger løsninger som gjør bærekraft konkret og lønnsomt. Vi håper dere vil få stor nytteverdi av nyhetene vi nå kommer med. 


Jan Halvor Bransdal, seniorrådgiver: 

–  Verden står midt i flere kriser: blant annet en alvorlig klimakrise og en naturmangfoldkrise. Ved hjelp av Miljøfyrtårn har virksomheter mulighet til å ta et eget ansvar for å snu den negative utviklingen og bidra til positiv endring.


Simone Heinz, leder for avdelingen miljøfaglig utvikling:

–  I tiden fremover vil næringslivet møte stadig tøffere miljøkrav fra marked og myndigheter. Men grønn omstilling gir også økt konkurransekraft. En virksomhet som velger å Miljøfyrtårn-sertifisere seg skal være i stand til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring.

 

Renate Lindmark, leder for avdelingen salg og marked:

– Vi vet at markedet etterspør hjelp til sitt klima- og miljøarbeid. Nå tilbyr vi enda mer effektive kriterier og verktøy som gir virksomheter konkrete oppskrifter – hva de må gjøre og hvordan de kan gjøre det.

 

Arne Ranneberg Nilsen, leder for avdelingen digitalisering, kvalitet og sertifisering:

–  På den digitale fronten har standarden blitt hevet enormt, med bedre styringsverktøy til å rapportere, styre og måle. Verktøyene er nøye pilotert og formet slik at virksomheter kan innrapportere og anvende klima- og miljødata på best mulig måte.