Konsulentkurs

Tittel:
Konsulentkurs
Tid/Dato:
11.11 - 12.11.2020
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering er konsulenten. Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Etter gjennomført grunnkurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Konsulentene forplikter seg også til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Grunnkurset er 2 + 1 dag.
Grunnkurset tar for seg de viktigste elementene knyttet til arbeidet som rådgiver for virksomheter som skal gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering. Grunnkurset fokuserer først og fremst på operativ bruk av systemene og forståelse av Miljøfyrtårn.

På de to første kursdagene (15.-16. september 2020) gjennomgås følgende:

 • verktøy og metode
 • prosessforståelse
 • rollen som konsulent
 • valg av sertifiseringskriterier
 • prinsipper for implementering av miljøledelse

På den tredje kursdagen (15. oktober 2020), gjennomgås følgende:

 • kort repetisjon
 • gjennomgang av prosessledelse
 • sertifiseringsmøtet
 • forankring av miljøfyrtårnarbeidet

Kompetansekrav
Grunnkurset vil kun overfladisk berøre fagområdene innen ytre miljø og HMS, og forutsetter at konsulenten selv innehar eller tilegner seg nødvendig kompetanse. Se kompetansekrav for konsulenter. I forkant av kurset sendes CV til espen@miljofyrtarn.no

Læringsmål
Konsulenten skal være i stand til å bistå virksomhet med valg av sertifiseringskriterier, utfylling av miljøkartlegging og klima- og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier.

Etter fullført kurs skal konsulenten ha kunnskap om:

 • Grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
 • Verktøy og praktisk arbeid i Miljøfyrtårnportalen
 • Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen
 • Relevante kompetansemiljøer for rådgivning på miljøtemaene: arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap
 • Rollen som veileder for virksomheten frem til sertifisering
 • Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet
 • Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting
 • Internkontroll/HMS

Tidspunkt:
– 11.-12.november 2020, kl. 08.30-16.00 (nettdeltakelse)
– 9.desember 2020, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på