Konsulentkurs

Tittel:
Konsulentkurs
Tid/Dato:
08.10 - 09.10.2019
Hvor:
Oslo Kongressenter, Youngstorget , Oslo
Kategori:

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering er konsulenten. Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Etter gjennomført grunnkurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Konsulentene forplikter seg også til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Grunnkurset er 2 + 1 dag.
Grunnkurset tar for seg de viktigste elementene knyttet til arbeidet som rådgiver for virksomheter som skal gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering. Grunnkurset fokuserer først og fremst på operativ bruk av systemene og forståelse av Miljøfyrtårn.

På de to første kursdagene (8.-9. oktober 2019) gjennomgås følgende:

 • verktøy og metode
 • prosessforståelse
 • rollen som konsulent
 • valg av sertifiseringskriterier
 • prinsipper for implementering av miljøledelse

På den tredje kursdagen (14. november 2019), gjennomgås følgende:

 • kort repetisjon
 • gjennomgang av prosessledelse
 • sertifiseringsmøtet
 • forankring av miljøfyrtårnarbeidet

Kompetansekrav
Grunnkurset vil kun overfladisk berøre fagområdene innen ytre miljø og HMS, og forutsetter at konsulenten selv innehar eller tilegner seg nødvendig kompetanse. Se kompetansekrav for konsulenter. I forkant av kurset sendes CV til espen@miljofyrtarn.no

Internkonsulent
Virksomheter har anledning til å utdanne egen internkonsulent, for å bistå sin virksomhet i arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering. Dette må registreres ved påmelding.
For internkonsulenter stilles det ikke krav om forkunnskap (trenger ikke sende cv) eller krav om deltakelse på fagkurs i miljøledelse.

Læringsmål
Konsulenten skal være i stand til å bistå virksomhet med valg av sertifiseringskriterier, utfylling av miljøkartlegging og klima- og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier.

Etter fullført kurs skal konsulenten ha kunnskap om:

 • Grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
 • Verktøy og praktisk arbeid i Miljøfyrtårnportalen
 • Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen
 • Relevante kompetansemiljøer for rådgivning på miljøtemaene: arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap
 • Rollen som veileder for virksomheten frem til sertifisering
 • Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet
 • Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting
 • Internkontroll/HMS

Kurssted:
Oslo Kongressenter, Folkets Hus
Youngs gate 21
0181 Oslo

Tidspunkt:
– 8.-9. oktober 2019, kl. 08.30-16.00 (fysisk oppmøte)
– 14. november 2019, kl. 09.00-15.00 (muligheter for nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på