E-læringskurs: sertifisering bank og finans

Tittel:
E-læringskurs: sertifisering bank og finans
Tid/Dato:
18.09 - 31.12.2019
Hvor:
Nettbasert, Nanolearning
Kategori:

Miljøfyrtårn lanserte i juni 2019 nye sertifiseringskriterier for bank- og finansvirksomheter. Konsulenter og sertifsører som ønsker å arbeide med sertifisering innen denne bransjen gjennomføre e-læringskurs.

Målet med kurset er å sikre nødvendig kompetanse om bransjens klima- og miljøpåvirkning, samt å sette deg i stand til å bedømme om virksomhetene drives i samsvar med sertifiseringskriteriene.

Kompetansekrav:
Erfaring fra bank- finanssektoren og/eller annet arbeid med finans-/økonomispørsmål er ønskelig. Det legges vekt på kjennskap til bransjens terminologi og forståelse av tjenestene de leverer knyttet til hovedaktivitetene.

Kursinnhold:

  • Bakgrunn for og målsetting med kriteriesettet
  • Klima- og miljøaspekter knyttet til bank- og finansnæringen
  • Gjennomgang av kriterier og veiledning

E-læringskurset er tilgjengelig via en nettbasert løsning, slik at du kan gjennomføre kurset når det passer deg.

For å få tilgang til e-læringskurset må du registrere betaling under, samt e-postadresse. Når dette er registert, vil du få tilsendt en e-post med link til e-læringskurset.

Ta kontakt med oss om du ønsker å ta e-læringskurset.