Stikkord: Årets Miljøfyrtårn 2022

Fretex-lastebil og innsamlingsbokser.

– Verktøyet hjelper oss med å fokusere på viktige områder i bærekraftsarbeidet

– Verktøyet hjelper oss med å fokusere på viktige områder i bærekraftsarbeidet

Fretex-lastebil og innsamlingsbokser.

Fretex har jobbet med bærekraft i hundre år. Men det var først da Miljøfyrtårn-sertifiseringen kom på plass at de fikk god struktur på bærekraftsarbeidet. 

Vi har bestandig hatt stort fokus på ombruk, og vårt største ønske er at alt som blir produsert skal leve lengst mulig med sin opprinnelige funksjon. Men det holder ikke med gode ønsker og solide tradisjoner, vi må evne å fornye oss og finne nye, mer miljøsmarte løsninger i alle deler av driften.

Det sier Arnt-Willy Hjelle. Som leder for bærekraft og innovasjon hos Fretex har han ansvaret for at bærekraft er en naturlig del av samtlige arbeidsoppgaver i bedriften. 

 For noen år siden begynte vi å tenke at «joda, det er fint at alle skal være miljøbevisste, men vi må sørge for bedre kontroll på interne prosesser». Vi trengte rett og slett å fokusere tydeligere på det som går på bærekraftsarbeidet og jobbe mer konkret og målrettet på den fronten samtidig som vi ivaretok lønnsomheten vår. 

For å sikre at Fretex virkelig var en miljøbedrift gjennomførte Arnt-Willy og teamet en rekke analyser og satte tydeligere mål for hva de ønsket å oppnå videre. I 2013 valgte de også å gå inn i Miljøfyrtårn, slik at de fikk et verktøy som hjalp dem med å fokusere på de viktigste områdene i bærekraftsarbeidet. 

 Siden den gang har vi blitt stadig flinkere til å jobbe strategisk med miljøledelse i alle våre avdelinger. Miljøfyrtårn har gitt oss drahjelp med hvordan vi håndterer de interne prosessene våre. 

Årets Miljøfyrtårn

Den nye måten å systematisk jobbe med bærekraft på har båret frukter: Fretex Miljø vant prisen Årets Miljøfyrtårn 2022 – konsern og store virksomheter.

Juryen la i sin begrunnelse vekt på innsatsen selskapet har lagt ned i å tilpasse seg markedet, tiltrekke seg nye kunder og holde seg relevant i en stadig voksende gjenbruksbransje. Siden 2013 har 35 butikker og lokasjoner over hele landet blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, og Miljøfyrtårn mener måten Fretex jobber med sirkularitet vil være en sentral del av omstillingen Norge må gjennom for å nå klimamålet for 2050. I tillegg ble det lagt fokus på selskapets omfattende arbeid innen innsamling og gjenbruk, samarbeid og innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Les juryens begrunnelse i sin helhet her.

Arnt-Willy Hjelle i Fretex står foran klær i sorteringshallen.

– Å vinne denne prisen var såpass stort at jeg egentlig ikke tror vi har klart å ta det helt innover oss. Jeg tror man blir helt husblind, så det er først når andre begynner å se på oss og hvordan vi jobber at det går opp for oss hvor flinke vi har vært. Vi har riktignok strammet opp og jobbet tydeligere med målinger, krav og rapportering, men store deler av arbeidsprosessen er den samme som tidligere. Bærekraft er en del av DNA-et vårt, sier Hjelle.

Fremover vil Fretex fortsette satsingen på bærekraft og sirkularitet.

– For oss handler det nå om å holde oss til de metodene vi ser fungerer bra, og se om det er ting vi kan gjøre enda mer effektivt. Kanskje kan arbeidet vårt inspirere andre bedrifter til å lykkes med de samme tingene – det hadde kanskje vært det beste!

– Bærekraftssatsingen har kun konkurransefordeler

Det er ikke bare Fretex som har utmerket seg innen sirkulærøkonomi i Norge de siste årene. Et annet selskap som har imponert Miljøfyrtårn med måten de jobber med bærekraft og sirkularitet, er Vyrk.

Selskapet med slagordet «norsk miljøvennlig trevirke fra gulv til tak» har nylig lansert verdens første panteordning for tre – «Norsk Bærekraftpanel» – som skal forhindre at panel brukes, kastes eller benyttes til brensel.

Spesielt imponerende er kanskje Vyrks evne til å vise at bærekraft og lønnsomhet er elementer som går hånd i hånd.

Vyrk-ansatte foran Vyrk-logo.

Vyrk er først i verden med panteordning på tre-panel. 

Les mer

Årets inspirasjon 2022 – finalister

Hvem fortjener årets inspirasjonspris?

Stem på din favoritt

Nærmere 70 virksomheter er nominert i konkurransen Årets Miljøfyrtårn 2022. Nå kan du stemme på din favoritt i kategorien «Årets inspirasjon 2022». Les mer om de seks finalistene her – og vær med å avgjøre hvem som vinner!

Les mer om konkurransen her.

Avstemmingen er stengt

Avstemmingen foregikk mellom mandag 28. november til fredag 2. desember kl. 16:00. 

Se hvem som vant her. 

Dette er finalistene:

ASIA AS

Restaurant

Er du opptatt av bærekraft når du skal ut og spise? Restaurant ASIA på Aker brygge jobber aktivt for å være så bærekraftige som mulig – uten at det har gått ut over kvaliteten på mat og drikke. Snarere tvert imot, vil nok mange si.

ASIA kan blant annet skilte med dette:

 • Redusert gjennomsnittlig utslipp per rett med over 40 prosent på to år, som tilsvarer ca. 50 tonn CO2 årlig. De fleste rettene er innenfor FNs anbefaling for å nå klimamålene for 2030.
 • Informerer gjestene om matens klimapåvirkning, ved å merke alle rettene i menyen med utslippet det forårsaker. 
 • Veier og måler matsvinn hver dag og jobber aktivt med menyutvikling for å redusere matsvinn.
 • Er opptatt av miljø- og bærekraftige leverandører. Har blitt Bronse-Debiosertifisert for høy andel økologiske råvarer.
 • Er som første restaurant i verden anerkjent av FN gjennom «Climate Neutral Now Initiative» for å redusere utslipp og kompensere for de utslippene man ikke kan unngå. 
 • Vært initiativtaker til «Sustainable Food Norway (S-food)», en av de største nettverkene i Norge på tvers av bedrifter og organisasjoner i matbransjen. 

– Vi har et stort engasjement for at du som gjest skal føle at alle de gode valgene er tatt for deg når du kommer inn døren på ASIA. Nå håper vi at vi kan bidra til en mer ansvarsfull og bærekraftig restaurantbransje gjennom å finne klimavennlige og inspirerende løsninger sammen, sier Pernille Koppang Jøranli, Miljøfyrtårnansvarlig Asia AS.

Les mer her


Elementsør AS

Betongvareindustri

Kan bærekraft være lønnsomt? Betongvarefabrikken Elementsør AS har gjennom bevisste grep og en langsiktig plan klart nettopp det – de har oppnådd store besparelser for både miljøet og bunnlinja. Med et «top noch» moderne fabrikkanlegg, er Elementsør godt rigget for å møte det grønne skiftet. 

Dette er noen av tiltakene Elementsør har lykkes med:

 • Har installert et stort solcelleanlegg på taket som produserte 99 000 Kwh i 2021. Utvides i 2023.
 • Er selvforsynt av alt vann til produksjon (og renhold i produksjonen) ved å samle opp regnvann på fabrikktaket. Null utslipp til naturen.
 • Gjenbruker nesten alt betongavfallet i produksjonen, og forsker på gjenbruk av betongslam som kalk-erstatning til jordbruket.
 • Jobber målrettet for å levere de grønneste betongelementene i Norge.
 • Utvikler nye ressursbesparende måter å produsere slanke elementer av høy kvalitet.
 • Bruker mye tid innad i betongbransjen og mot politikere for å informere om mulighetene og gevinstene med grønn tankegang innen betongindustrien.
 • Kåret til Årets Betongelement fabrikk i 2021/2022.
 • 20 prosent av medarbeiderne er rekruttert via NAV og andre arbeidsmarkeds-tiltak. Deltar i ressursgruppen « Flere i arbeid».

– Elementsør skal fortsette sitt høye fokus på miljø, bærekraft og inkludering og fortsatt være leverandør av de grønneste betongelementene til norsk byggeindustri i fremtiden, sier Christian Berthelsen, daglig leder i Elementsør.

Les mer her


Vyrk AS

Trearbeidende industri

Visste du at det er mulig å pante et gammelt panel? Vyrk sitt slagord er “norsk miljøvennlig trevirke fra gulv til tak”, og de har nylig lansert verdens første panteordning for tre, kalt “Norsk Bærekraftpanel”.

Panelet er kortreist, norsk, har et sirkulært livsløp og en kjerne av resirkulert materiale. Panteordningen forhindrer at panel brukes og kastes eller benyttes til brensel. Dette er det siste i rekken av miljøvennlige løsninger fra Vyrk:

 • De har inngått et samarbeid med Spilka og Inventas for utvikling av «Smarte vegger» til det nye regjeringskvartalet. Målet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer. Dette vil kunne spare samfunnet for store summer – og det vil bedre det totale miljøavtrykket betydelig. 
 • Vyrk jobber kontinuerlig med forbedring av miljøprestasjoner, og for å redusere påvirkning på miljøet. Dette er blant annet gjort gjennom å søke løsninger på miljøutfordringer i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU og SINTEF, Statsbygg og myndigheter.
 • De ønsker å bli en totalleverandør av tre og tar sikte på å levere norsk finér og OSB-plater som ikke finnes i Norge i dag. Har etablert «Vyrk Innovasjon», som skal drive målrettet arbeid med å skape verdi av biobasert og sirkulær produksjon av treverk.
 • Vekker interesse hos unge gjennom engasjement i Trainee Innlandet og Ungt Entreprenørskap, samt å benytte studenter fra NTNU. 

Vyrk ønsker å inspirere og være en pådriver til å drive bransjen fremover i en mer bærekraftig retning, ved å vise at bærekraft og lønnsomhet er noe som går hånd i hånd. Vi ønsker rett og slett å gripe mulighetene som det grønne skiftet gir oss og bidra til å gjøre en forskjell, sier Trine A. Rakstad, i Vyrk.

Les mer her


Bergseng bondegårdsbarnehage AS

Barnehage

Hvordan lærer barn egentlig best om bærekraft? Gjennom å leve i takt med naturen! Bergseng Bondegårds-barnehage er en liten privat bondegårdsbarnehage som satser stort på de små. Barnehagen er opptatt av å gi barna et naturlig forhold til og respekt for harmonien mellom mennesker, dyr og natur.

Bare se her:

 • De har egen kjøkkenhage, med et utvalg av grønnsaker, poteter og bær, samt tilgang til en gammel, godt opparbeidet bær- og frukthage.
 • Barnehagen drives økologisk og serverer tre måltider daglig med råstoffer som er 90 prosent økologiske. 
 • Alt av matrester brukes enten til nye matretter eller til dyrefor. Alt av gress og grener fra gården brukes også til dyrefor til høns og geiter på gården.
 • De involverer barna i alle prosesser for at de skal få kunnskap om det yrende livet i komposthaugen. De er med på kompostering og spredning av kompostert jord – som gir næring for ny vekst i kjøkkenhagen, bær- og frukthagen.
 • Barna er med å dyrke, stelle og høste inn grønnsaker, frukt og bær, egg og kjøtt – og med å tilberede råvarene til lunsj/middag.

– Kunnskap om bærekraftig mat og det levende livet står sentralt i det pedagogiske opplegget, og skal gi barna livslang læring om reisen fra «jord til bord til jord». Her får barna verdifulle ferdigheter de kan nyttiggjøre videre i egne liv, sier Mette Tøfte-styrer, administrativ-og pedagogisk leder i Bergseng bodegårdsbarnehage.

Les mer her


Moss havn KF

Havn

Hvordan kan en havn egentlig bidra til det grønne skiftet? Dette er kanskje ikke helt åpenbart for alle, men Moss havn har inspirert oss ved å arbeide fremtidsrettet, aktivt og målrettet for miljøvennlig transport.

Moss Havn er ambisiøse og har et tydelig mål om å være nullutspillshavn innen 2030. De er godt i rute for å nå dette.

Dette er noen av tiltakene Moss Havn har lykkes med:

 • Det benyttes kun fossilfrie biler i havnedriften; det inkluderer el-bil, biogass-lastebil, elektrisk hjullaster, samt elektriske sykler – også lastesykkel. I år kommer også elektriske semitrailere som brukes til og fra havna av ASKO og andre kunder.
 • Havna har åpnet en banebrytende droneterminal sammen med ASKO som gjør havna i stand til å ta imot autonome, elektriske sjø-droner for trafikk over fjorden!
 • De har arbeidet målrettet med tiltak som reduserer og fjerner CO2-utslipp, deriblant gjennom oppvarmingskilder og mindre energiforbruk i effektive bygg
 • I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å redusere støy, bygge en kompakt byhavn og prioritere areal til aktivitet som må være sjønært.

Vi er stolte av arbeidet vårt og ser frem til at næringslivet i regionen skal kunne flytte gods fra vei til sjø og bane – helt uten utslipp, sier Øystein Høsteland Sundby, havnesjef ved Moss havn.

Les mer her


Østlandsterminalen (Posten Norge AS)

Veitransport

Posten skal frem! Visste du at alle de små postbudbilene til Posten nå er elektriske? Eller at over 70 prosent av de ansatte på Norges største brevsorteringsanlegg reiser kollektivt til jobb?

Postens Østlandsterminal er et moderne bygg med flere smarte og miljøeffektive løsninger innen energi og avfall og transport.

Men Posten gjør mer enn å satse stort på elektrifisering av kjøretøy og grønn mobilitet blant ansatte.

Her er noen eksempler:

 • Med 1500 ansatte og en produksjonshall på 35000 m2, 76.000 m2 totalt, er HMS satt øverst på agendaen for å sikre en mest mulig miljøvennlig produksjon av brevpost til hele landet.
 • Distribusjon av post til kundenes postkasser i området rundt terminalen utføres av elektriske kjøretøy slik at kundene får grønne leveranser.
 • Er i gang med elektrifisering av lastebiler og ladestruktur til disse.
 • Investert i smarte systemløsninger for energioptimalisering, inkludert styring og regulering av ventilasjon, CO2 og varme basert på utplasserte sensorer. Varme og kjøling blir primært hentet fra dype energibrønner under terminalen.
 • Byttet ut alle 1230 armaturer i produksjonshallen med LED-armaturer, samt skiftet til LED-pærer i andre deler av anlegget

Alle de grønne valgene gjøres for at arbeidsplassen skal være attraktiv for medarbeiderne og at arbeidsplassen blir konkurransedyktig også i fremtiden, sier Bente Myrvold, Fagsjef HR/HMS i Posten.

Les mer her


Stem på din favoritt her!

Les mer

""

Årets Miljøfyrtårn 2022

Årets Miljøfyrtårn 2022

Kåringen av Årets Miljøfyrtårn 2022 er nå i gang!

Vi leter etter gode kandidater blant over 9000 Miljøfyrtårn-virksomheter over hele landet.

Engasjerte Miljøfyrtårn-virksomheter som jobber smart med klima- og miljøforbedring er viktige forbilder og stor inspirasjonskilde for andre virksomheter og for et bærekraftig samfunn. I tiden vi står i, med stadig økende klima- og naturkrise, er det spesielt viktig å gi oppmerksomhet til de som satser på miljøledelse og grønn omstilling. Vi håper så mange som mulig deltar i konkurransen for å dele sine prestasjoner og erfaringer, sier adm.dir. i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.    

Om konkurransen

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til handling og til å øke farten på den grønne omstillingen.

Vi ønsker å motta nominasjoner fra alle typer små eller store Miljøfyrtårn-virksomheter, både innen privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer. Virksomhetene bør fremstå som et forbilde eller inspirasjon gjennom sitt klima- og miljøarbeid, og må kunne vise til:

 • gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat
 • forbedring av sine miljøprestasjoner
 • systematisk arbeid med å redusere egen miljøpåvirkning
 • resultater/tiltak som har hatt god miljøeffekt eller ført til spesielt inspirerende grønne løsninger, endringer eller bærekraftig verdiskaping – et fyrtårn som utmerker seg på miljø innen sin bransje
 • synlighet som Miljøfyrtårn (god ambassadør)

Priskategorier

Følgende priser deles ut til den beste private, statlige eller kommunale virksomheten innenfor følgende kategorier:

 • Årets Miljøfyrtårn 2022 – konsern og store virksomheter
 • Årets Miljøfyrtårn 2022 – små og mellomstore virksomheter
 • Årets inspirasjon 2022 – alle virksomheter (publikumspris) 

I år som i fjor kan publikum være med å bestemme hvem som fortjener prisen «Årets inspirasjon». I perioden 28. november til 2. desember vil aktuelle kandidater, som juryen* har valgt ut, bli presentert på våre sosiale medier og nettside. Publikum får mulighet til å stemme på sin favoritt, og kandidaten med flest publikumsstemmer vinner prisen «Årets inspirasjon».

Vinnerne av de to øvrige prisene kåres av juryen alene. Miljøfyrtårn kontakter finalistenes Miljøfyrtårn-sertifisører og eventuelt andre aktuelle referanser, for å kvalitetssjekke prestasjonene før vinnerne kåres.

Prisutdeling

De tre vinnerne offentliggjøres under en digital prisutdeling 14. desember 2022.

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få hederlig omtale i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.

*Jury
Kriteriene er vedtatt av en fagjury som skal kåre vinnerne. Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og styremedlem Tord Dale (VIRKE).

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere virksomheter de mener utmerker seg som et Miljøfyrtårn og fortjener pris, både ansatte/interne i en virksomhet, og eksterne. 

Konsulenter og sertifisører, eller andre som har kjennskap til virksomhetens miljøarbeid oppfordres spesielt til å nominere gode virksomheter. 

Kontakt post@miljofyrtarn.no ved spørsmål.

Nominasjonsfristen var 26 oktober 2022. (nominasjonen er stengt).

Les mer