Hvem fortjener årets inspirasjonspris?

Stem på din favoritt

| ,

Nærmere 70 virksomheter er nominert i konkurransen Årets Miljøfyrtårn 2022. Nå kan du stemme på din favoritt i kategorien «Årets inspirasjon 2022». Les mer om de seks finalistene her – og vær med å avgjøre hvem som vinner!

Les mer om konkurransen her.

Avstemmingen er stengt

Avstemmingen foregikk mellom mandag 28. november til fredag 2. desember kl. 16:00. 

Se hvem som vant her. 


Dette er finalistene:

ASIA AS

Restaurant

Er du opptatt av bærekraft når du skal ut og spise? Restaurant ASIA på Aker brygge jobber aktivt for å være så bærekraftige som mulig – uten at det har gått ut over kvaliteten på mat og drikke. Snarere tvert imot, vil nok mange si.

ASIA kan blant annet skilte med dette:

 • Redusert gjennomsnittlig utslipp per rett med over 40 prosent på to år, som tilsvarer ca. 50 tonn CO2 årlig. De fleste rettene er innenfor FNs anbefaling for å nå klimamålene for 2030.
 • Informerer gjestene om matens klimapåvirkning, ved å merke alle rettene i menyen med utslippet det forårsaker. 
 • Veier og måler matsvinn hver dag og jobber aktivt med menyutvikling for å redusere matsvinn.
 • Er opptatt av miljø- og bærekraftige leverandører. Har blitt Bronse-Debiosertifisert for høy andel økologiske råvarer.
 • Er som første restaurant i verden anerkjent av FN gjennom «Climate Neutral Now Initiative» for å redusere utslipp og kompensere for de utslippene man ikke kan unngå. 
 • Vært initiativtaker til «Sustainable Food Norway (S-food)», en av de største nettverkene i Norge på tvers av bedrifter og organisasjoner i matbransjen. 

– Vi har et stort engasjement for at du som gjest skal føle at alle de gode valgene er tatt for deg når du kommer inn døren på ASIA. Nå håper vi at vi kan bidra til en mer ansvarsfull og bærekraftig restaurantbransje gjennom å finne klimavennlige og inspirerende løsninger sammen, sier Pernille Koppang Jøranli, Miljøfyrtårnansvarlig Asia AS.


Elementsør AS

Betongvareindustri

Kan bærekraft være lønnsomt? Betongvarefabrikken Elementsør AS har gjennom bevisste grep og en langsiktig plan klart nettopp det – de har oppnådd store besparelser for både miljøet og bunnlinja. Med et «top noch» moderne fabrikkanlegg, er Elementsør godt rigget for å møte det grønne skiftet. 

Dette er noen av tiltakene Elementsør har lykkes med:

 • Har installert et stort solcelleanlegg på taket som produserte 99 000 Kwh i 2021. Utvides i 2023.
 • Er selvforsynt av alt vann til produksjon (og renhold i produksjonen) ved å samle opp regnvann på fabrikktaket. Null utslipp til naturen.
 • Gjenbruker nesten alt betongavfallet i produksjonen, og forsker på gjenbruk av betongslam som kalk-erstatning til jordbruket.
 • Jobber målrettet for å levere de grønneste betongelementene i Norge.
 • Utvikler nye ressursbesparende måter å produsere slanke elementer av høy kvalitet.
 • Bruker mye tid innad i betongbransjen og mot politikere for å informere om mulighetene og gevinstene med grønn tankegang innen betongindustrien.
 • Kåret til Årets Betongelement fabrikk i 2021/2022.
 • 20 prosent av medarbeiderne er rekruttert via NAV og andre arbeidsmarkeds-tiltak. Deltar i ressursgruppen « Flere i arbeid».

– Elementsør skal fortsette sitt høye fokus på miljø, bærekraft og inkludering og fortsatt være leverandør av de grønneste betongelementene til norsk byggeindustri i fremtiden, sier Christian Berthelsen, daglig leder i Elementsør.


Vyrk AS

Trearbeidende industri

Visste du at det er mulig å pante et gammelt panel? Vyrk sitt slagord er “norsk miljøvennlig trevirke fra gulv til tak”, og de har nylig lansert verdens første panteordning for tre, kalt “Norsk Bærekraftpanel”.

Panelet er kortreist, norsk, har et sirkulært livsløp og en kjerne av resirkulert materiale. Panteordningen forhindrer at panel brukes og kastes eller benyttes til brensel. Dette er det siste i rekken av miljøvennlige løsninger fra Vyrk:

 • De har inngått et samarbeid med Spilka og Inventas for utvikling av «Smarte vegger» til det nye regjeringskvartalet. Målet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer. Dette vil kunne spare samfunnet for store summer – og det vil bedre det totale miljøavtrykket betydelig. 
 • Vyrk jobber kontinuerlig med forbedring av miljøprestasjoner, og for å redusere påvirkning på miljøet. Dette er blant annet gjort gjennom å søke løsninger på miljøutfordringer i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU og SINTEF, Statsbygg og myndigheter.
 • De ønsker å bli en totalleverandør av tre og tar sikte på å levere norsk finér og OSB-plater som ikke finnes i Norge i dag. Har etablert «Vyrk Innovasjon», som skal drive målrettet arbeid med å skape verdi av biobasert og sirkulær produksjon av treverk.
 • Vekker interesse hos unge gjennom engasjement i Trainee Innlandet og Ungt Entreprenørskap, samt å benytte studenter fra NTNU. 

Vyrk ønsker å inspirere og være en pådriver til å drive bransjen fremover i en mer bærekraftig retning, ved å vise at bærekraft og lønnsomhet er noe som går hånd i hånd. Vi ønsker rett og slett å gripe mulighetene som det grønne skiftet gir oss og bidra til å gjøre en forskjell, sier Trine A. Rakstad, i Vyrk.


Bergseng bondegårdsbarnehage AS

Barnehage

Hvordan lærer barn egentlig best om bærekraft? Gjennom å leve i takt med naturen! Bergseng Bondegårds-barnehage er en liten privat bondegårdsbarnehage som satser stort på de små. Barnehagen er opptatt av å gi barna et naturlig forhold til og respekt for harmonien mellom mennesker, dyr og natur.

Bare se her:

 • De har egen kjøkkenhage, med et utvalg av grønnsaker, poteter og bær, samt tilgang til en gammel, godt opparbeidet bær- og frukthage.
 • Barnehagen drives økologisk og serverer tre måltider daglig med råstoffer som er 90 prosent økologiske. 
 • Alt av matrester brukes enten til nye matretter eller til dyrefor. Alt av gress og grener fra gården brukes også til dyrefor til høns og geiter på gården.
 • De involverer barna i alle prosesser for at de skal få kunnskap om det yrende livet i komposthaugen. De er med på kompostering og spredning av kompostert jord – som gir næring for ny vekst i kjøkkenhagen, bær- og frukthagen.
 • Barna er med å dyrke, stelle og høste inn grønnsaker, frukt og bær, egg og kjøtt – og med å tilberede råvarene til lunsj/middag.

– Kunnskap om bærekraftig mat og det levende livet står sentralt i det pedagogiske opplegget, og skal gi barna livslang læring om reisen fra «jord til bord til jord». Her får barna verdifulle ferdigheter de kan nyttiggjøre videre i egne liv, sier Mette Tøfte-styrer, administrativ-og pedagogisk leder i Bergseng bodegårdsbarnehage.


Moss havn KF

Havn

Hvordan kan en havn egentlig bidra til det grønne skiftet? Dette er kanskje ikke helt åpenbart for alle, men Moss havn har inspirert oss ved å arbeide fremtidsrettet, aktivt og målrettet for miljøvennlig transport.

Moss Havn er ambisiøse og har et tydelig mål om å være nullutspillshavn innen 2030. De er godt i rute for å nå dette.

Dette er noen av tiltakene Moss Havn har lykkes med:

 • Det benyttes kun fossilfrie biler i havnedriften; det inkluderer el-bil, biogass-lastebil, elektrisk hjullaster, samt elektriske sykler – også lastesykkel. I år kommer også elektriske semitrailere som brukes til og fra havna av ASKO og andre kunder.
 • Havna har åpnet en banebrytende droneterminal sammen med ASKO som gjør havna i stand til å ta imot autonome, elektriske sjø-droner for trafikk over fjorden!
 • De har arbeidet målrettet med tiltak som reduserer og fjerner CO2-utslipp, deriblant gjennom oppvarmingskilder og mindre energiforbruk i effektive bygg
 • I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å redusere støy, bygge en kompakt byhavn og prioritere areal til aktivitet som må være sjønært.

Vi er stolte av arbeidet vårt og ser frem til at næringslivet i regionen skal kunne flytte gods fra vei til sjø og bane – helt uten utslipp, sier Øystein Høsteland Sundby, havnesjef ved Moss havn.


Østlandsterminalen (Posten Norge AS)

Veitransport

Posten skal frem! Visste du at alle de små postbudbilene til Posten nå er elektriske? Eller at over 70 prosent av de ansatte på Norges største brevsorteringsanlegg reiser kollektivt til jobb?

Postens Østlandsterminal er et moderne bygg med flere smarte og miljøeffektive løsninger innen energi og avfall og transport.

Men Posten gjør mer enn å satse stort på elektrifisering av kjøretøy og grønn mobilitet blant ansatte.

Her er noen eksempler:

 • Med 1500 ansatte og en produksjonshall på 35000 m2, 76.000 m2 totalt, er HMS satt øverst på agendaen for å sikre en mest mulig miljøvennlig produksjon av brevpost til hele landet.
 • Distribusjon av post til kundenes postkasser i området rundt terminalen utføres av elektriske kjøretøy slik at kundene får grønne leveranser.
 • Er i gang med elektrifisering av lastebiler og ladestruktur til disse.
 • Investert i smarte systemløsninger for energioptimalisering, inkludert styring og regulering av ventilasjon, CO2 og varme basert på utplasserte sensorer. Varme og kjøling blir primært hentet fra dype energibrønner under terminalen.
 • Byttet ut alle 1230 armaturer i produksjonshallen med LED-armaturer, samt skiftet til LED-pærer i andre deler av anlegget

Alle de grønne valgene gjøres for at arbeidsplassen skal være attraktiv for medarbeiderne og at arbeidsplassen blir konkurransedyktig også i fremtiden, sier Bente Myrvold, Fagsjef HR/HMS i Posten.