Side stikkor: vesentlighet

Webinar om vesentlighet og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlighet og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Agenda:

  • Vesentlighet og Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukes den?
  • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
  • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Tirsdag 13. februar klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams