Side stikkor: innrapportering

Webinar om vesentlighet og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlighet og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Agenda:

  • Vesentlighet og Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukes den?
  • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
  • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Tirsdag 13. februar klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Webinar om vesentlig.no og styringsverktøy

Velkommen til webinar om vesentlig.no og styringsverktøy!

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og deretter utlede relevante mål. Miljøfyrtårn har derfor utviklet et verktøy som forenkler denne prosessen.  Dette verktøyet er designet for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, som gir innsikt i hvilke aktiviteter som har størst innvirkning på klima og miljø. Disse resultatene vil være svært nyttige når din virksomhet utformer målsetninger og implementerer tiltak for å oppnå dem. Vi oppfordrer deltakerne til å engasjere seg i arbeidet med mål og tiltak allerede i høst for å bedre forberede seg til innrapporteringen i april.

Webinaret består av to deler, og det er mulig å velge å delta kun i den første eller den andre delen av webinaret, avhengig av deres spesifikke interesser og behov.

Del 1:
I den første delen vil vi utforske vesentlig.no og demonstrere hvordan virksomheter kan benytte en vesentlighetsanalyse i sin drift. Vesentlig.no er et kostnadsfritt, brukervennlig digitalt verktøy.

Del 2:
I den andre delen vil vi fokusere på Miljøfyrtårns styringsverktøy, med fokus på mål og tiltak.

Webinaret starter med del 1 klokken 10.00, og del 2 klokken 10.30. Hvis du ønsker å være med på kun del 2, logger du deg på klokken 10.30.

Agenda:

  • Vesentlig.no: hva er en vesentlighetsanalyse og hvordan brukers den?
  • Mål og tiltak i portalen: hvordan utarbeide mål og tiltak, og registrere disse i styringsverktøyet
  • Spørsmål og svar

Tidspunkt: Onsdag 1. november klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.