miljøfyrtårndiplom som henger i lokale miljøfyrtårndiplom som henger i lokale

SG Finans først ut med sertifisering etter nye kriterier for bank og finans

SG Finans er først i Norge med å bli tildelt Miljøfyrtårn-sertifisering etter de nye bransjekriteriene for bank og finans.

De nye kriteriene går dypere i materien på de miljømessige konsekvensene av kjernevirksomheten til finansinstitusjoner.

Klima og miljø er stadig høyere på agendaen for de fleste virksomheter. Som en stor aktør i skandinavisk næringsliv har SG Finans en viktig posisjon for å kunne støtte sine bedriftskunder til en grønn omstilling. Sertifiseringsprosessen SG Finans nettopp har gjennomført er forankret både i ledelsen og blant medarbeiderne, og er viktig for intern kulturbygging. Miljøfyrtårn er glade for å bidra til at SG Finans får en bedre kontinuitet og kontroll gjennom årlig rapportering og regelmessig verifisering, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

De nye bransjekriteriene for bank og finans er et sett med praktiske verktøy som hjelper finansinstitusjoner å møte anbefalingene og utfordringene som er identifisert i Finans Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen».

– Finansnæringen har en avgjørende rolle på veien mot en lavkarbon og bærekraftig økonomi og vi er glade for at SG Finans tar viktige skritt i riktig retning, sier Agathe Schjetlein, Direktør Bærekraft i Finans Norge.

Vi har lenge hatt nedfelt i vår strategi at vi skal ha en sunn og balansert porteføljesammensetning med en god risikokultur og risikoprofil. Det er ingen tvil om at klimarisiko fremover vil vektes tyngre. Miljøfyrtårnsertifiseringen er et kvalitetsstempel for SG Finans og vi tror at det også er en konkurransefordel for oss ved at våre kunder kan ha en litt bedre miljøsamvittighet når de gjør business med oss. Både medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at vi tenker bærekraft i alt vi gjør, sier Carsten Thorne, administrerende direktør i SG Finans.

Bakgrunnsinformasjon:

  • SG Finans AS er en del av Societe Generale Equipment Finance, Europas ledende selskap innen equipment leasing, et heleid selskap i Societe Generale, som er et av Europas største finanskonsern. Societe Generale Group er representert i 67 land, med til sammen 149.000 medarbeidere som betjener gruppens 31 millioner kunder.
  • I juni 2019 lanserte Miljøfyrtårn et nytt kriteriesett som skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen». Veikartet – utviklet av Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen bestående av banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og pensjonsforetak – beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig norsk finansnæring i 2030.

 

Bank og finans