Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer (virksomheten deltar på alle):

 • Torsdag 9.januar kl. 09-10:30
 • Torsdag 16.januar kl. 09-10:30
 • Torsdag 23.januar kl. 09-10:30
 • Torsdag 30.januar kl. 09-10:30

Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifiseringsklar i uke 8.

Skype for Business benyttes som webinarprogram og det tas opptak av møtene. Konsulent bistår i opplæring av programmet ved behov. Det er ikke nødvendig for virksomheten å ha tilgang til Skype for Business på forhånd.

Pris: kr 7500 per virksomhet eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen uke 8. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis grunnet økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter kan delta fra samme virksomhet uten ekstra kostnad.

Innhold:

09. januar: Introduksjon til Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon kursholder
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Hvorfor sertifisering?
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Fremdrift og arbeidsmetode
 • Organisering, informasjon og involvering internt
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

16. januar:Arbeidsmiljø

 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Årsplan/årshjul
 • Ledelsens gjennomgang
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

23. januar Innkjøp, energi, avfall og utslipp

 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Energibruk og energiattest
 • Årlig Miljørapport
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

30. januar:Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør

 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering
 • Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

Kansellering
Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.

Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent for standard modell, hovedkontormodell og kurs/Gruppesertifisering og har over 25 års erfaring innenfor miljøutfordringer og miljøledelse.