Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer

 • Webinar 1: tirsdag 20. oktober kl. 10-11
 • Webinar 2: tirsdag 27. oktober kl. 10-11
 • Webinar 3: tirsdag 3. november kl. 10-11
 • Webinar 4: tirsdag 10. november kl. 10-11

Pris

7500 eks. mva

Prisen inkluderer 4 webinarer og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet kan delta på webinarene.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering i løpet av 6 uker, forutsatt at man følger progresjonen til kurset og jobber godt med tildelte oppgaver. Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Innhold:

Webinar 1:

Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon av kursholder
 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Vi blir kjent i portalen
 • Miljøledelse – hva og hvordan
 • Kort om internkontrollen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 2: Arbeidsmiljø og innkjøp

 • Kort om arbeidsmiljøloven
 • Miljøledelse fortsetter
 • Risikovurdering og avvikshåndtering
 • Vernerunder og oppfølging av ansatte
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 1:  Miljøkriteriene – Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn
 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på
 • Energi, avfall og transport – status og tiltak
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 4: Miljørapport og sertifisering

 • Miljørapporten – et viktig verktøy
 • Viktig fokus frem mot sertifisering og under sertifiseringen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest 14 dager før planlagt oppstart. Denne fristen gjelder også for virksomheter som ønsker å kansellere sin påmelding.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes Koffeld, www.leanspire.no (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)