Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer

  • Kursdag 1: Torsdag 2. april kl. 09-15 (inkl tid til å arbeide i portalen)
  • Kursdag 2: Torsdag 23. april kl. 09-15 (inkl tid til å arbeide i portalen)

Pris

7500 eks. mva

Prisen inkluderer to dager på nettbasert kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen kursets gang så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver.

Fordelene med disse to nettbaserte kursdagene er at virksomhetene kommer godt i gang med arbeidet i portalen før kursdagene er omme.

Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover det som fremkommer av kursinnholdet, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis hjelp til gjennomføring av risikoanalyse, kontroll før sertifisering, bistand i utfylling mellom kursdagene ).

Flere fra samme virksomhet kan delta på dette nettbaserte kurset til samme pris.

Gjennomføring av kurset

Kurset vil gjennomføres ved bruk av nettløsningen zoom. Dette er en løsning som har vært testet ut en stund og som gir god kvalitet på nettbaserte kurs. Kursdeltakere får ved kurspålogging en mulighet til å laste ned et lite program eller velge en nettbasert løsning. Dette fungerer for alle.

Nærmere informasjon om hvordan dette fungerer, samt en mulighet til å teste vil komme i god tid før kursstart.

Se program for hvordan hver av kursdagene vil gjennomføres.

Innhold

Kursdag 1: Introduksjon til Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift, systemkrav og arbeidsmiljø

Det legges opp til pauser og arbeidsøkter på egenhånd gjennom dagen hvor man kan koble seg av i perioder. Kursholder vil likevel hele tiden være pålogget og tilgjengelig for spørsmål også under arbeidsøktene.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2: Innkjøp, energi, avfall og utslipp, miljørapport og sertifisering

Det legges opp til pauser og arbeidsøkter på egenhånd gjennom dagen hvor man kan koble seg av i perioder. Kursholder vil likevel hele tiden være pålogget og tilgjengelig for spørsmål også under arbeidsøktene.

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest 14 dager før planlagt oppstart. All påmelding er bindende. Skulle du bli syk eller ikke ha mulighet til å delta, kontakt kursholder.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes Koffeld, www.leanspire.no (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)