Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer (virksomhet deltar på alle)

  • 5. november 2019 kl. 09-15 inkl. lunsj og forfriskninger
  • 26. november 2019 kl.09-15  inkl. lunsj og forfriskninger

Pris: kr 8600 eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis grunnet sykdom, økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Prisen inkluderer fysisk oppmøte for én person fra virksomheten. Dersom andre, eksempelvis noen fra ledelsen, ønsker å stille på en eller flere av kursdagene er dette fullt mulig for 565 kr/pers/dag.

Innhold

  • Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
  • Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd din virksomhet
  • Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant Klima- og Miljørapport

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest 30 dager før planlagt oppstart.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes Koffeld (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)