Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Ved å ta ansvar i din egen virksomhet kan du ikke bare bidra til å redusere miljøbelastningen, men også oppnå økt lønnsomhet og tiltrekke flere kunder. En miljøsertifisering vil gjøre det enklere for deg å dokumentere ditt miljøarbeid og vise det frem til interesserte parter.

Kursdatoer – webinarer

Det tilbys individuell oppfølging etter fellesmøter, slik at vi kan skreddersy løsninger som passer din virksomhet best mulig. Ved å delta aktivt i møter og samarbeide med oss, kan vi sammen bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Dato:

 • Torsdag 7. september 09:30-11:00
 • Torsdag 21. september 09:30-11:00
 • Torsdag 5. oktober 09:30-11:00
 • Tirsdag 24. oktober 09:30-10:30

Det legges opp til at virksomheten skal være sertifiseringsklar innen kursperioden, forutsatt at man følger progresjon i kurset, men det er ikke et krav.

Individuell oppfølging:

Alle virksomheter får muligheten til å gjennomgå bransjespesifikke kriterier og motta generell rådgivning i samsvar med kursinnholdet mellom hver kursdag. Tidspunkt for oppfølging blir avtalt etter hvert møte eller ved behov. Du har opptil 5 timer individuell rådgivning til din disposisjon, slik at vi kan skreddersy veiledning tilpasset dine behov. Dette inkluderer også en kvalitetssikring av dokumentasjon før sertifisering. Konsulent er her for å støtte deg gjennom hele prosessen.

Pris: kr 10 500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og inntil 5 timer rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og tre måneder frem i tid. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift fra Miljøfyrtårn, samt bruk av sertifisør. 

Dersom virksomheten har behov for mer bistand, kan egen avtale inngås med kursholder

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.
Kursavgift faktureres på kursdag.

Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte kan kanselleres, men at individuell oppfølging gjennomføres til avtalt pris. Ved påmelding aksepteres betingelsene nevnt over.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter innen alle godkjente bransjer hos Miljøfyrtårn. Er du usikker på om deres virksomhet kan bli sertifisert. Se bransjer, her. Du kan også ta kontakt med kursholder for å avklare hvorvidt kurset passer.

Program og fremdrift

OPPSTART/FORBEREDELSER ⏬

Kursholder tar kontakt med alle deltakere i forkant av møte for å kartlegge ulike forhold i virksomheten, samt setter opp tilgang til Miljøfyrtårnportalen for selskapene.

Det anbefales at virksomhetene går inn i portalen når de får tilgang for å svare på innledende spørsmål, for å tilpasse kriteriesettene som virksomheten skal sertifiseres etter. Invitasjon med lenke til Teams-møte vil så bli sendt ut på e-post i etterkant av kartlegging.

Webinar – torsdag 7. september 09:30-11:00 – Introduksjon til Miljøfyrtårn, forankring og styringsverktøy
 • Miljøfyrtårn – bakgrunn
  • Arbeid med kontinuerlig forbedring

 • Prosessen med å bli sertifisert

 • Hvordan navigere i portalen og introduksjon til verktøy

 • Forankring
  • Hvordan forankre prosessen på en god måte i selskapet?
  • Hvordan involvere og engasjere de ansatte?

 • Styring
  • Introduksjon av styringsverktøy
  • Innføring i miljøpolitikk
  • Innføring i vesentlighetsanalyse
   • Oppgaver til neste møte
   Webinar – torsdag 21. september 09:30-11:00 – Styring og innrapportering
   • Styring forts.
    • Hvordan sette seg gode mål?
    • Hvordan opprette og følge opp tiltak?

   • Rutineutvikling

   • Introduksjon til innrapportering
    • Rapportering

   • Synliggjøring av miljøarbeidet i virksomheten

   • Oppgaver til neste webinar
   Webinar – torsdag 5. oktober 09:30-11:00 – Tematiske kriterier: Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall og ombruk
   • Arbeidsmiljø
    • Hvordan kan dere på best mulig måte ivareta arbeidstakers interesser og skape et godt arbeidsmiljø

   • Innkjøp og krav til leverandører

   • Energi

   • Transport
    • Rutiner og mål

   • Avfall og ombruk
    • Rutiner og mål
   • Naturmangfold og arealbruk
   • Oppgaver til neste webinar
   Webinar – Tirsdag 24. oktober 09:30-10:30 – Kvalitetssikring, innrapportering og avslutning
   • Gjennomgang tematiske kriterier

   • Ledelsens gjennomgang

   • Ferdigstilling av innrapportering

   • Ferdigstille miljøkartleggingen og styringsverktøy
    • Eierskap

   • Forberedelser til sertifiseringsmøtet

   Kursholder

   Vidar Andreassen

   915 85 863 // vidar@visjona.no

   Vidar Andreassen er utdannet med master i bærekraftig ledelse og har solid erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Andreassen 14 års erfaring innen klima- og miljørelatert tematikk og arbeider i dag som prosjektleder i Visjona hvor bærekraft og grønn omstilling står sentralt i hans arbeid. 

   Kontakt kursholder ved spørsmål.