Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Ved å ta ansvar i egen virksomhet bidrar dere til å redusere miljøbelastningen, og det kan gi deg økt lønnsomhet og flere kunder. En miljøsertifisering vil bidra til å gjøre det enklere å dokumentere miljøarbeidet.

Kurset passer for alle virksomheter innenfor bransjegruppene bygg og anlegg. Det legges for øvrig opp til at andre bransjer også kan delta. For å se nærmere hvorvidt deres virksomhet passer kan dere følge lenken for en full oversikt: Bransjer

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle møter, og har etter fellesmøte inntil 1,5 time individuell rådgivning pr. møte:

 • Tirsdag 11. oktober 09:30-11:00
 • Onsdag 26. oktober 09:30-11:00
 • Torsdag 10. november 09:30-11:00
 • Tirsdag 22. november 09:30-10:30

Det legges opp til at virksomheten skal være sertifiseringsklar innen kursperioden, forutsatt at man følger progresjon i kurset.

Individuell oppfølging:

Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier, samt generell rådgivning i henhold til kursinnhold etter hvert webinar, mellom hver kursdag. Fordeling av tidspunkt for oppfølging skjer etter hvert møte, eller ved behov. Hver virksomhet har inntil 5 timer individuell rådgivning til disposisjon.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut mars 2022. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift fra Miljøfyrtårn, samt bruk av sertifisør. 

Dersom virksomheten har behov for mer bistand, kan egen avtale inngås med kursholder

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.
Kursavgift faktureres på kursdag.

Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte kan kanselleres, men at individuell oppfølging gjennomføres til avtalt pris. Ved påmelding aksepteres betingelsene nevnt over.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter innen alle godkjente bransjer hos Miljøfyrtårn. Er du usikker på om deres virksomhet kan bli sertifisert. Se bransjer, her.  

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. Ta kontakt med kursholder om dere er i tvil.

Program og fremdrift

Oppstart/forberedelser:
Kursholder tar kontakt med alle deltakere i forkant av møte for å kartlegge ulike forhold i virksomheten, samt setter opp tilgang til Miljøfyrtårnportalen for selskapene.

Det anbefales at virksomhetene går inn i portalen når de får tilgang for å svare på innledende spørsmål, for å tilpasse kriteriesettene som virksomheten skal sertifiseres etter. Invitasjon med lenke til Teams-møte vil så bli sendt ut på e-post i etterkant av kartlegging.

Webinar 1 – Introduksjon til Miljøfyrtårn, forankring og styringsverktøy 11.10.2022 ⏬

Tirsdag 11. oktober 09:30-11:00

 • Miljøfyrtårn – bakgrunn
  • Arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Prosessen med å bli sertifisert
 • Hvordan navigere i portalen og introduksjon til verktøy
 • Forankring
  • Hvordan forankre prosessen på en god måte i selskapet?
  • Hvordan involvere og engasjere de ansatte?
 • Styring
 • Introduksjon av styringsverktøy
 • Innføring i miljøpolitikk
  • Innføring i vesentlighetsanalyse
 • Oppgaver til neste møte
    Webinar 2 – Styring og innrapportering 26.10.2022 ⏬

    Onsdag 26. oktober 09:30-11:00

    • Styring forts.
     • Hvordan sette seg gode mål?
     • Hvordan opprette og følge opp tiltak?
    • Rutineutvikling
    • Introduksjon til innrapportering
     • Rapportering
    • Synliggjøring av miljøarbeidet i virksomheten
    • Oppgaver til neste webinar
    Webinar 3 – Tematiske kriterier: Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall og ombruk 10.11.2022 ⏬

    Torsdag 10. november 09:30-11:00

    • Arbeidsmiljø
     • Hvordan kan dere på best mulig måte ivareta arbeidstakers interesser og skape et godt arbeidsmiljø
    • Innkjøp og krav til leverandører
    • Energi
    • Transport
     • Rutiner og mål
    • Avfall og ombruk
     • Rutiner og mål
    • Naturmangfold og arealbruk
    • Oppgaver til neste webinar
      Webinar 4 – Kvalitetssikring, innrapportering og avslutning 22.11.2022 ⏬

      Tirsdag 22. november 09:30-10:30

      • Gjennomgang tematiske kriterier
      • Ledelsens gjennomgang
      • Ferdigstilling av innrapportering
      • Ferdigstille miljøkartleggingen og styringsverktøy
       • Eierskap
      • Forberedelser til sertifiseringsmøtet.

      Kursholder

      Vidar Andreassen

      915 85 863 // vidar@visjona.no

      Vidar Andreassen er utdannet med master i bærekraftig ledelse og har solid erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Andreassen 14 års erfaring innen klima- og miljørelatert tematikk og arbeider i dag som prosjektleder i Visjona hvor bærekraft og grønn omstilling står sentralt i hans arbeid. 


      Spørsmål?

      Kontakt kursholder, Vidar Andreassen.