Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnsertifisering er et viktig ledd i den bærekraftige utviklingen. Ved å ta ansvar i egen virksomhet bidrar dere til å redusere miljøbelastningen, og det kan gi deg økt lønnsomhet og flere kunder. En miljøsertifisering vil bidra til å gjøre det enklere å dokumentere miljøarbeidet.

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle møter, og har etter fellesmøte inntil 1,5 time individuell rådgivning pr. møte:

 • Tirsdag 16. august 09:30-11:00
 • Torsdag 30. august 09:30-10:30
 • Tirsdag 13. september 09:30-10:30
 • Tirsdag 27. september 09:30-10:30

Det legges opp til at virksomheten skal være sertifiseringsklar innenfor kursperioden, forutsatt at man følger progresjon i kurset.

Bransjekriterier:

Bransjekriterier fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Individuell oppfølging:

Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier, samt generell rådgivning i henhold til kursinnhold etter fellesmøtet mellom hver kursdag. Fordeling av tidspunkt for oppfølging skjer etter hvert møtet, eller ved behov. Hver virksomhet har inntil 4 timer individuell rådgivning til disposisjon.

I forkant av kurset utarbeides en fremdriftsplan for gjennomføring til hver deltakende virksomhet.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut oktober 2022. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift fra Miljøfyrtårn, samt bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen utgangen av kursperioden, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver underveis i kurset. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen avtale inngås med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.
Det anbefales et sertifikat pr. org. nr. Hvis virksomheten har flere avdelinger som skal sertifiseres med mer enn 3 ansatte, regnes avdelingen som egen enhet. Det avtales i slike tilfeller individuell pris for denne enheten.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.
Kursavgift faktureres på kursdag.

Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte kan kanselleres, men at individuell oppfølging kan avtales etter ønske. Ved påmelding aksepteres betingelsene nevnt over.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter innen alle godkjente bransjer hos Miljøfyrtårn. Er du usikker på om deres virksomhet kan bli sertifisert. Se bransjer, her.  

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. Ta kontakt med kursholder om dere er i tvil.

Program og fremdrift

Oppstart/forberedelser

Kursholder tar kontakt med alle deltakere i forkant av møte for å kartlegge ulike forhold i virksomheten, samt setter opp tilgang til Miljøfyrtårnportalen for selskapene. Det anbefales at virksomhetene går inn i portalen når de får tilgang for å svare på innledende spørsmål, for å tilpasse kriteriesettene som virksomheten skal sertifiseres etter. Invitasjon med lenke til Teams-møte vil så bli sendt ut på e-post i etterkant av kartlegging.

WEBINAR 1 – 16.08.2022 ⏬ Introduksjon til Miljøfyrtårn, miljøfyrtårnportalen og fremdrift.

Introduksjon til Miljøfyrtårn, miljøfyrtårnportalen og fremdrift.

 • Presentasjon kursholder
 • Miljøfyrtårn – bakgrunn
  • Arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Portalen og introduksjon til miljøkartlegging
 • Forankring
  • Hvordan forankre prosessen på en god måte i selskapet?
 • Styring
  • Innføring i miljøpolicy
  • Innføring i vesentlighetsanalyse
WEBINAR 2 – 30.08.2022 ⏬
 • Styring
  • Styringsverktøy
  • Hvordan sette seg gode mål?
  • Hvordan opprette og følge opp tiltak?
  • Rutineutvikling
 • Arbeidsmiljø
  • Hvordan kan dere på best mulig måte ivareta arbeidstakers interesser
 • Oppgaver til neste webinar
WEBINAR 3 – 13.09.2022 ⏬
 • Innkjøp og krav til leverandører
 • Transport
  • Rutiner og mål
 • Avfall og ombruk
  • Rutiner og mål
 • Styringsverktøy
  • Egenutviklede indikatorer
 • Oppgaver til neste webinar
WEBINAR 4 – 27.09.2022 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Naturmangfold og arealbruk
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og styringsverktøy
  • Eierskap
 • Forberedelser til sertifiseringsmøtet.

Kursholder

Vidar Andreassen

915 85 863 // vidar@visjona.no

Vidar Andreassen er utdannet med master i bærekraftig ledelse og har solid erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Andreassen 14 års erfaring innen klima- og miljørelatert tematikk og arbeider i dag som prosjektleder i Visjona hvor bærekraft og grønn omstilling står sentralt i hans arbeid. 


Spørsmål?

Kontakt kursholder, Vidar Andreassen.