Styret

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av disse er representert i stiftelsens styre.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består fra 01.02.2019 av følgende medlemmer:

  • Are Tomasgard, styreleder (LO)
  • Camilla Gramstad, nestleder (VIRKE)
  • Per Anker-Nilssen (NHO)
  • Jørund H. Rytman (Bedriftsforbundet)
  • Jorun Anita Sindland Dietrichson (Kristiansand kommune)
  • Lene Omdahl (Hordaland fylkeskommune)
  • Gleny L. Foslie (Sør-Trøndelag fylkeskommune)
  • Toril Plünneke Borvik (Oslo kommune)
  • Geir Morten Holtan (ansattes representant)
  • Ann-Kristin Ytreberg møter i styret som daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn
Per Anker-Nilssen (NHO) er ikke til stede på bildet. 

Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO.