Styret

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av disse er representert i stiftelsens styre.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består fra 11.02.2016 av følgende medlemmer:

  • Are Tomasgard, styreleder (LO)
  • Camilla Gramstad, nestleder (VIRKE)
  • Per Anker-Nilssen (NHO)
  • Andreas Strandskog (Bedriftsforbundet)
  • Finn Aasmund Hobbesland (Kristiansand kommune)
  • Solfrid S. Hjøllo (Hordaland fylkeskommune)
  • Gleny L. Foslie (Sør-Trøndelag fylkeskommune)
  • Kristin Bergersen (Oslo kommune)
  • Anna Asgard (ansattes representant)
  • Ann-Kristin Ytreberg møter i styret som daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn
Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO
Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO.