Styret

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av disse er representert i stiftelsens styre.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består av følgende medlemmer:

 • Are Tomasgard, styreleder (LO)
 • Tord Dale (VIRKE)
 • Per Anker-Nilssen (NHO)
 • Jørund H. Rytman (Bedriftsforbundet)
 • Kjetil Bjørklund (KS)
 • Jorun Anita Sindland Dietrichson (Kristiansand kommune)
 • Lene Omdahl (Hordaland fylkeskommune)
 • Gleny L. Foslie (Sør-Trøndelag fylkeskommune)
 • Toril Plünneke Borvik (Oslo kommune)
 • Jan Halvor Bransdal (ansattes representant)
 • Ann-Kristin Ytreberg møter i styret som daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO.