Styret

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av disse er representert i stiftelsens styre.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består av følgende medlemmer:

 • Are Tomasgard, styreleder (LO)
 • Kjetil Bjørklund, nestleder (KS) 
 • Tord Dale (Virke) 
 • Ingunn Etterstøl (NHO)
 • Stine Nygaard (Viken fylkeskommune / Klimapartnere Viken)
 • Ulf Leirstein (SMB Norge)
 • Sidsel Pettersen (Innoventi)
 • Bernt Jørgen Stray (Kristiansand Kommune)
 • Trond Stenvik (Overhalla kommune)
 • Ingvild Skøyen (Oslo kommune)
 • Jan Halvor Bransdal (ansattes representant)
 • Ann-Kristin Ytreberg møter i styret som administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn

   Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO.